„карго-партнер“ разширява директния си железопътен сервиз за групажни пратки по Новия път на коприната.В момента логистичният доставчик предлага жп транспорт на 40 футови цели контейнери и реализира 15 групажни консолидации по Новия път на коприната всяка седмица. Тези данни включват и наскоро въведени нови директни групажни сервизи между Китай и Европа. Все по-голям брой клиенти по целия свят разчитат на железопътните услуги на карго-партнер.

„Новият път на коприната е реалност отдавна. В бъдеще той ще става все по –важен не само за товари от Китай към Запада, но и за тези в Източна посока. “Това е оценката на Щефан Краутер (изпълнителен директор и собственик на „карго-партнер“). Всъщност компанията организира превоза на цели и групажни пратки с железопътен транспорт между Азия и Европа повече от половин десетилетие. „карго-партнер“ забелязва постоянно нарастване на обемите и разширяване на маршрутите.
 
ЖП транспорт за цели контейнери /FCL/ между Европа и Азия
В сегмента „Цели контейнери“ международният логистичен доставчик предлага седмични отпътувания между Европа и Азия за 40 футови контейнери. В допълнение към традиционните терминални връзки в Германия, като Дуйсбург и Хамбург, вносът в Европа вече се осъществява и през Малашевиче към и от Австрия, Чехия, Унгария и Словакия. Свързването на железопътните и сухопътните транспортни решения във всички страни от Южна и Източна Европа осигурява пълно покритие. В този регион „карго-партнер“ е сред водещите доставчици на логистика, включително въздушен, морски и автомобилен транспорт.

Директен транспорт с LCL до няколко европейски страни
В сегмента „Групажните пратки /LCL/“ се консолидират 15 контейнера седмично от Шенжен, Шанхай и Тиендзин до Варшава. Съвсем наскоро компанията въведе директни LCL железопътни превози от Китай до няколко терминала в Централна Европа, обслужващи множество дестинации в Австрия, Чехия, Унгария, Румъния, България, Словакия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина и Сърбия. Освен това портфолиото на железопътни услуги бе разширено чрез седмични консолидации от Хамбург до Китай, с товарене от цяла Европа и разпространение в цял Китай. Стартира и друга железопътна групажна услуга от Китай до Дуйсбург, с възможност за  разпространение на пратки в Германия, Белгия, Холандия, Италия и Франция. Благодарение на директния транспорт, LCL сервизът осигурява кратки транзитни времена и помага да се избегнат рисковете и грешките при разтоварване и претоварване.

Експертиза с много предимства
Все по-голям брой клиенти на „карго-партнер“ се възползват от железопътната алтернатива, защото тя  е до 50% по-бърза от морския и до 60% по-икономична от въздушния транспорт. Ниските нива на CO₂ са допънителнителен плюс .Услугите с железопътен транспорт на „карго-партнер“ включват доставка „врата – врата“ и редица услуги с добавена стойност като товарене, разтоварване, палетизиране и обезопасяване на контейнери, както и цялостна експертиза в митническото освобождаване в Европа и Китай. Съвременните инструменти за проследяване гарантират пълна прозрачност по веригата на доставки.
 

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...