Кои са най-честите финансови проблеми пред бизнеса?Финансови експерти ни насочват как да ръководим бизнес финансите си по-ефективно, за да печелим повече

Виртуалната поредица от обучения „Управлявай успешно финансите на бизнеса си”  стартира на 25 септември 2020 г. В  четири последователни и надграждащи се модула доказани специалисти по темата ще разкриват тайната на ефективния бизнес. Обучението има изцяло практическа насоченост, а интерактивният му формат дава възможност всеки да бъде активен участник в него.

Акцентите в обучението са избрани на базата на проведено проучване сред предприемачи и собственици на фирми и най-честите проблеми, посочени от тях. Сред най-големите предизвикателства, които посочват те са ценообразуването, липсата на мениджърски екип, нелоялната конкуренция, трудностите при заплащане на труда. Често тези затруднения са причинени от неправилно управление на паричния поток на компанията. Как да ги преодолеем ще научим по време на четирите обучения, част от „Управлявай успешно финансите на бизнеса си”. Ценните съвети и реалните казуси, които ще бъдат анализирани в отделните модули са изцяло съобразени с административната рамка на бизнеса  и му помагат да премине на по-високо ниво. Ключови моменти от работата на компаниите, фокусирани върху извършване на услуги на проектен принцип също ще бъдат дискутирани по време на обучението. Акцент ще бъде поставен и върху темата за инвестиране за привличане на капитали. Ще бъде обърнато внимание и на добри практики, свързани с работата и комуникацията с инвеститори и кредитори.

Лекторите на събитието са доказани професионалисти, практици и ментори в света на финансите. Кои са те?

• Димка Кънчева е предприемач с над десетгодишна практика, съосновател и управляващ партньор на консултантска компания Consendo. Тя е и с богат опит в обучаването на прохождащи предприемачи и подкрепа по пътя им на развитие. „Успешният предприемач трябва да има жажда за учене и себеразвитие, защото бизнесът не може да порасне повече от собственика си“, споделя Димка Кънчева.

• Ивайло Гърков има 18 години консултантски и мениджърски опит в български и международни компании на 4 континента. Съосновател и управляващ партньор е в консултантска компания Business Effect, както и лектор в магистърската програма "Приложна Бизнес Психология" на Висшето училище по застраховане и финанси.

След обучението участниците ще могат да създадат ясен финансов анализ на бизнеса си, както и устойчив бюджет, който да им гарантира стабилно развитие на пазара. Ще бъдат дадени насоки как може да се справим неблагоприятни ситуации, дестабилизиращи лесно едно бизнес начинание.

Участниците, които се запишат за участие в четирите модула ТУК ще получат:

    • ОТСТЪПКА от общата такса

    • лична бизнес КОНСУЛТАЦИЯ до края на октомври от лекторите на обучението

Възможно е участието и само в един или няколко от модулите.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

„Управлявай успешно финансите на бизнеса си”

• Модул 1. Рентабилност, 25.09.2020 г.
Модулът дава възможност за отговор на следните въпроси:
● Как да определя рентабилността на дейността си? От какво зависи?
● Как мога да преценя рентабилността на различните си продукти/ направления/ услуги?
● Къде са резервите в постигането на рентабилност?
● Как да подходя към ценообразуването, така че да постигна максимална рентабилност?
● Какви видове разходи има и как да ги управлявам по-добре?

• Модул 2. Парите в бизнеса, 2.10.2020 г.
Модулът цели изясняването на управлението на паричните средства в една компания и отговаря на следните въпроси:
● Какво всъщност е паричен поток?
● Как се свързва рентабилността на дейността с разполагаемите парични средства?
● Защо понякога не стигат парите при рентабилна дейност? Как да стане така, че да стигат?
● Как да планирам по-добре паричния си поток?

• Модул 3. Управление на проекти, 9.10.2020 г.
Успоредно с типичната дейност на фирмата планираме и изпълняваме различни проекти, които пораждат следните въпроси:
● Как да преценя дали един проект е рентабилен за фирмата?
● Как да планирам така, че да сведа до минимум изненадите и непредвидените ситуации, разходи и дейности и нещата да се случат по най-добрия начин?
● Какви са типичните грешки при управление на финансите на проекти и как да ги избегнем?
● Как да следя управлението на проекта и финансовите му аспекти по най-добрия начин?


• Модул 4. Финансиране на дейността, 14.10.2020 г.
Финансирането на дейността на фирмата често поражда различни въпроси, отговорите на които ще търсим заедно:
● Как да структурирам финансирането на дейността, така че да е максимално ефективна?
● Какви са финансовите „тънкости“ при вземането на решения за различни инвестиции? Кога инвестицията е оправдана от финансова гледна точка?
● Лизинг, кредит, собствени средства, програми, инвеститори – какво, кога и за какво е най-подходящо?
● Как да подготвя компанията за кандидатстване? Какво интересува кредиторите?
● Как най-ефективно да комуникирам с кредитори – при кандидатстване и след това?

Вижте още: