1464461Темата за етиката и толерантността става все по-актуална в съвременния свят. Стъпка към промяната на обществото ни в тази посока бе проведената в гр.София работна среща за подготовка на Кръгла маса на тема “Етика и толерантност”, инициирана от ЧОУ “Куест”.


На срещата присъстваха директори, помощник-директори, психолози и педагогически съветници от училищата в район “Младост”, както и представители на родителски организации. Работната среща беше под патронажа на кмета на район “Младост” г-жа Десислава Иванчева, а целта й бе подготовка на Кръгла маса, на която да се изгради стратегия за преодоляване на трудности в работата на училището, свързани с нетолерантност и липса на етично поведение от страна на учениците, родителите и учителите.

Същинската Кръгла маса ще се проведе през месец май 2018 година като организаторите имат амбиции постепенно да привлекат за партьори и други общини в гр.София, както и да разширят своя проект до национално ниво. 

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...