Лидери споделят визиите си за РусеКак градът да привлича капитали и хора дискутираха представители на бизнеса, институциите и академичната общност в първата среща, организирана от Българския форум на бизнес лидерите и Министерството на икономиката под мотото „Регионални бизнес перспективи“

Русе има сериозен потенциал да стане притегателен център за капитали и хора, а ефективното сътрудничество между бизнеса, местната и изпълнителната власт и учебните заведения е от ключово значение за реализирането му, стана ясно по време на дискусията „Регионални бизнес перспективи: Русе”, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Министерството на икономиката по-рано днес в Русе.

Събитието имаше за цел да предостави платформа за диалог между водещи компании, общинската администрация и централната власт по успешните стратегии за развитие и просперитет на Русе и региона.

В срещата участваха Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката, Ираван Хира, председател на БФБЛ, д-р Страхил Карапчански, заместник-кмет „Европейско развитие”, и Валентин Колев, заместник областен управител на Русе. Сред гостите бяха и Христо Белоев, председател на Общинския съвет, и проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

„Чрез Стратегията за интелигентна специализация съвместно с бизнеса и с академичните среди достигнахме до четири тематични области, като в Русе водещи са мехатроника и чисти технологии и особено ИТ секторът“, заяви заместник-министър Даниела Везиева.

„В днешната икономика на идеите виждаме, че голяма част от предизвикателствата се преодоляват чрез добри хрумвания и предприемчивост в областта на иновациите, продуктите с добавена стойност, новите технологии. В Русе виждаме огромен потенциал, който може и трябва да бъде реализиран, и се радваме, че тази визия се споделя от всички заинтересовани страни – бизнес, местна администрация, изпълнителна власт, академичните среди. Убедени сме, че партньорството ни в името на тази обща цел ще даде бърз и видим тласък на местната икономика и ще допринесе за качеството на живот в региона“, коментира и Ираван Хира, председател на БФБЛ.

В дискусията, модерирана от Мария Шишкова, член на УС на Форума, участваха и мениджъри на компании от региона, стартиращи предприемачи, преподаватели и студенти.
Гост лектори от бизнеса бяха Момчил Бояджиев, търговски директор и член на УС на „Оргахим“, Туньо Зафер, управител на pCloud, Емилиян Енев, председател на Startup Factory, и д-р Крум Бърдаров, управител на „Инобиотех“, които споделиха историите на успеха на своите компании.

Интерес предизвикаха и презентациите на Георги Георгиев, експерт от Областната администрация в Русе, Мария Мрънкова, старши експерт в Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, и Тим Буйсере, ръководител на отдел „Търговия и инвестиции“ в Британското посолство в София.

По време на дискусията бяха повдигнати редица въпроси като по-доброто взаимодействие между бизнеса и учебните заведения, подкрепата за местни предприемачески организации, развитието на инфраструктурата, привличането на инвеститори. Бяха направени и конкретни предложения от страна на бизнеса за подпомагане на работата на общината и на Русенския университет.

Българският форум на бизнес лидерите – най-утвърдената и авторитетна организация у нас, обединява над 100 компании, които развиват своя бизнес с прозрачни и устойчиви практики. В съответствие с мисията си да обединява лидери от различни сектори за позитивна социална промяна БФБЛ стартира серия от регионални срещи на бизнеса с представители на институциите, за да стимулира партньорството помежду им.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...