Ивелина Василева, министър на околната среда и водите на Бългаия, ще открие първия по рода си Екодизайн форум, който ще представи най-новото в устойчивото производство и потребление под надслова „Бизнес за природата“.


Форумът е за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и от това как да направят бизнеса си едновременно устойчив и печеливш. Първото годишно издание Екодизайн форум ще се проведе между 9 и 11 декември 2016 г. (петък, събота и неделя) в НДК и ще е с фокус чисти технологии, устойчиво развитие в производството и използването на природни ресурси, енергийна ефективност, интелигентни градове, кръгова икономика. В този си формат Екодизайн форум 2016 ще включва тридневна конференция за браншови специалисти и инвеститори, съчетана с изложба на продукти и услуги в областта на екосъобразните решения и иновации, подпомагащи устойчивото развитие в производството и строителството.

Първата конференция ще се реализира на 9 декември и е на тема „Повече от по-малко! От отпадъци към ресурсна ефективност, екодизайн и кръгова икономика“ и е в партньорство с Асоциацията на еколозите от общините в България, с любезното съдействието на Посолството на Кралство Холандия в Република България и с подкрепата на Екопак България АД. В началото на конференцията министър Василева ще се включи с приветствие.

Втората конференция е на тема „Ниско енергийни сгради и зелено развитие”, ще се проведе на 10 декември и е партньорство с Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ – ЕнЕфект, който взима активно участие в областта на устойчивото развитие, ефективното използване на ресурсите и чистите технологии. Ще се обсъждат нулевоенергийните и пасивни сгради – от принципите и технологиите до финансирането и реализираните проекти. В конференцията ще бъдат показани и филми и демонстрационни модели, ще стане въпрос за обновяването на съществуващи сгради и за визията за развитието на градовете. Специалистите от ЕнеФект ще запознаят с курсовете в системата на професионалното образование и обучение по темата, така и с новата магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството“ в УАСГ, както и с новия учебно-демонстрационен център, който предстои да бъде открит.

Третият конферентен ден ще демонстрира обещаващи български технологии с ефект върху климата. Клийнтех прет-а-порте ще домакинства демо деня на първите екипи, завършващи Акселератора за предприемачи в сферата на чистите технологии, Climate KIC-accelerator Bulgaria. Тази програма се реализира за пръв път в България от Фондация Клийнтех България – бизнес мрежата за устойчиво развитие и чисти технологии. Фондацията работи вече 5 г. с всички агенти на иновационната еко-система – предпиремачи, инвеститори, академични среди, компании, държавна и местна администрация, за да подпомага иновациите за устойчиво развитие на България. Клийнтех България оперира в България два от регионалните центрове за иновации на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) – за климата и за устойчива енергия, чрез които подпомага стартиращи компании чрез достъп до финансиране и развиване на ключови умения.

Екодизайн форум 2016 е част от широкоспектърната платформа „Екодизайн Прет-а-Порте“ , чиято цел е да представя най-новите продукти и услуги, които целят баланс между опазването на природата и задоволяването на потребителските нужди от комфорт, качество и функционалност. Подробна програма можете да бъде намерена тук: http://www.ecodesign-pretaporter.com/events.html

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...