Сирма Груп Холдинг АДНа среща с българската инвеститорска общност днес Сирма Груп Холдинг започна процеса по продажба на акциите си.

Предлагането на акции, като част от първичното публично предлагане на компанията, ще продължи един месец и е едно от най- значимите първични публични предлагания в България в годините след световната финансовата криза.

Представители на всички значими инвестиционни посредници, управляващи дружества, търговски банки и пенсионни фондове в България се запознаха с финансовите и оперативни резултати на Сирма.

Пред тях г-н Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД, отбеляза: “Вярвам, че първичното публично предлагане ще ускори много развитието на Сирма Груп, ще увеличи експанизията ни на международните пазари и ще ни позволи да да се борим за световни лидерски позиции на нашите продукти и услуги.”.

За периода 2012 – 2014 г. Сирма Груп Холдинг АД има среден годишен ръст на приходите от продажби от приблизително 25%, като почти половината от този резултат се дължи на износ.

Сирма е една от малкото български компании, успешна на един от най-конкурентните пазари – 23.6% от приходите на компанията идват от САЩ. Групата продава продуктите на своите компании в над 50 държави в света.

От Сирма очакват растежа на технологичния сектор в България да продължи. България е сред страните с най-много сертифицирани ИТ специалисти на глава от населението с нива на възнаграждението все още по-ниски от развитите пазари.

Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев.

От Сирма Груп обявиха, че набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологичното и глобално бизнес развитие.

SIN код на емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.