Събитието MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS ще срещне представители на отговорния бизнес у нас и световни експерти по корпоративна устойчивост

Срещите ще се проведат на 13 и 14 октомври 2021 г. в хибриден формат и са посветени на ролята на бизнеса за Целите за устойчиво развитие и “Иновации и устойчивост за зелено бъдеще”
 
На 13 и 14 октомври 2021 г. столицата ни ще се превърне в средище на отговорния бизнес в рамките на форума MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS. Българската мрежа на Глобалния договор (БМГД на ООН) и отговорните компании ще се срещнат с представители на световната инициатива от Ню Йорк, за да покажат силата на бизнеса за устойчивото развитие в национален и международен мащаб.

Събитието ще се проведе със специалното участие на Санда Ожиамбо, Изпълнителен директор на ГД на ООН, Дан Томас, Главен мениджър комуникации на ГД на ООН, и Огнян Траянов, председател на Българската мрежа. Сред представителите на бизнеса, участващи в дискусиите са Димитър Цоцорков, председател на борда на директорите на Асарел-Медет; Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България; Красимир Ненов, изпълнителен директор на КонтурГлобал Марица Изток 3; Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка, Сашо Дончев, основател на Овергаз.

Първият ден на форума ще разгледа темата за Човешкото измерение на Целите за устойчиво развитие и 10те принципа на Глобалния Договор, и ролята на бизнеса за проспериращо общество. Ще бъдат дискутирани обществената информираност и отзвукът от инвестициите на компаниите в КСО.

Вторият ден от програмата ще запознае аудиторията с Целите за устойчиво развитие в национален контекст (Сесия I) и как те се превеждат на езика на компаниите - конкретни политики, насочени към пазара, обществото, околната среда и партньорствата, включително с местните общности. Зеленото бъдеще е гореща тема навсякъде и като такава ще бъде застъпена в Сесия II: Иновации и устойчивост за зелено бъдеще.

“Предизвикателствата и възможностите днес са глобални, човечеството е по-свързано от всякога и само заедно можем да се справим с настоящите проблеми и да вървим към прогрес. Събитието MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS идва да покаже, че в България бизнесът може да носи отговорност и да работи в своя полза, но и в полза на обществото и околната среда”, каза Даринка Георгиева, Изпълнителен директор на Българската мрежа, по повод предстоящия форум и отправи покана за участие към всички заинтересовани страни: “10те универсални принципа на Глобалния договор на ООН са общовалидни принципи на хуманност, грижа и етичност, а Целите за устойчиво развитие, са пътна карта за бизнеса, който с колективни проекти, се превръща в сила за добро. Форумът ще покаже примери и ще търси нови решения на лидерството, носещо положителна промяна.”
 
 
Събитието е отворено след предварителна регистрация на mgglbbulgaria.com/, със свободен достъп на медиите.
 
Подробности за участниците и програмата можете да намерите на страницата на събитието mgglbbulgaria.com/, и в Linkedin.

Вижте още:

Разследващата журналистка Богдана Лазарова търси отговора от икономисти, политици и бивши министриЗащо частните пенсионни фондове загубиха 1 млрд....