1477502Над 65 ученици участваха в 6 обучения на Paysafe с Raspberry Pi устройства

PaysafeБългария даде възможност на ученици от две столични училища да се обучават и работят с Raspberry Piустройства – компютри, големи колкото кредитна карта и специално създадени за образователни цели. През първата половина на 2018 годинаPaysafe проведе шест обучения за начинаещи, в които се включиха над 65 ученици.

Paysafeе водещ глобален доставчик на разплащателни решения с повече от 2 600 служители в над 12 локации по света. Поради естеството на нашия бизнес технологиите са основна част от дейността на организацията ни. Ниеоценяваме значимостта на качественото технологично образование като ключова предпоставка за професионални постижения. Вълнуваме се много заради това, че променяме живота на тези мотивирани ученици и подкрепяме тяхното кариерно развитие“, каза Мирослав Божилов, генерален директор на Paysafe България.

Петима експерти от софтуерните екипи на PaysafeБългария демонстрираха как работят Raspberry Piустройствата и обучиха учениците да използват малките едноплаткови компютри за образователни игри. Ученици от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ взеха участие в обученията. Всички получиха Raspberry Piустройства като подаръци от Paysafe.

„Наистина сме впечатлени от отдадеността на екипа на Paysafe България. Вярваме, че положителното им отношение към младите хора, както и дарението на Raspberry Piустройствата, ще окуражат желанието на учениците ни за получаване на нови знания“, споделиНина Чанева,директор на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“.

„В нашето училище ние наистина сме водени от това да подпомагаме образованието и успеха на възпитаниците ни. Благодарение на Paysafe,младежитевключили се в обученията, имаха възможност да придобият технологични умения и да срещнат нови приятели“, каза Ивайло Ушагелов, директор на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Дарението е поредната инициатива, чрез която компанията инвестира в младите таланти. Paysafe подари над 200 компютъра на 11 български училища през 2017 г. Така ученици от областите Враца, Кърджали, Монтана, Стара Загора и Хасково имат възможност да се обучават, използвайки специално създадени за образователни цели лаптопи Acer. Освен това организацията дари стипендии на седем български ученици и студенти по програмата „Готови за успех“. Обученията с Raspberry Pi устройства също са част от програмата за дигитално приобщаване на компанията и демонстрират дългосрочния план на Paysafe за развитие на талантите у нас.

Вижте още: