Бизнес идея на годинатаПървото мобилно приложение у нас за споделено пътуване „А!“, което е съвместн проект на ПР агенция Интеримидж и платформата за споделено пътуване AHA!CAR, бе отличено с челното място в категорията „Бизнес идея на годината“ в "Годишни награди на b2b Media - 2014".

Пилотното издание на конкурса номинира най-добрите предприемачи, най-иновативните компании, най-креативните корпоративни офиси, както и социалноотговорни кампании, използващи иновативно мислене за постигане на значими резултати.

Високата оценка на журито е мотивирана от бизнес насочеността на идеята паралелно към индивиди и компании и ясната й цел работи и да приобщава към споделеното пътуване дългосрочно, като възпитава устойчиво поведение за придвижване.

Освен млади хора, активно придвижващи се в града в повечето случаи до регулярни/ежедневни дестинации, приложението таргетира корпоративни групи за споделено пътуване , като достига до работодатели, разположени в бизнес паркове или индустриални зони далеч от центъра на населените места.

Също така тази, които се помещават в сгради с недостатъчно свободни паркоместа. Продуктът представлява затворено пространство, в което служителите на дадена компания се свързват да пътуват до и от работните си места.

Бизнес идея на годината
Интеримидж е утвърдено име в сферата на публичните комуникации у нас, а създателят на агенцията Катя Димитрова е заместник-председател на управителния съвет на БАПРА. От 2008 година компанията работи за редица корпоративни клиенти и неправителствени организации. В последните две години екипът на агенцията развива собствени и клиентски проекти за устойчиво развитие, градска среда, опазване на природните ресурси и подобряване на условията на живот у нас. Съвместните проекти с AHA!CAR са резултат на желанието на екипа за развитие и налагане на зелената идея, паралелно с популяризацията и насърчаването на ползването на технологични иновации в ежедневието ни.

В контекста на непрекъснато променящата се технологична среда от този месец Интеримидж има и изцяло обновен сайт: www.interimage.bg.

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...