ПР Приз 2019 доказва огромната роля на комуникаторите в бизнес развитието на компаниитеИлияна Захариева поема ръководството на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) през 2019 г., след мандата на Мила Миленова, който приключи в края на миналата година. Илияна Захариева е член на Управителния съвет на БДВО от 2012 г. От 2014 г. тя е директор „Корпоративни комуникации” в А1 България. Отговаря за всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и служителите. Илияна Захариева има близо 20 години опит в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата.

Г-жо Захариева, каква е изминалата 2018 година за пиар бизнеса в България, ако съдите по проектите, представени в конкурса PR приз?

Много активна. С колегите от журито имахме удоволствието да видим 90 много интересни презентации, реализирани от агенции и вътрешни отдели. От корпоративния сектор, институционални и  на неправителствени организации. В период на икономически растеж очаквахме по-мащабни кампании заради растящи бюджети. Но трябва да призная, че повечето колеги все още работят с ограничения в бюджетите и може би в резултат на това или пък напук на това виждаме много креативни, добре планирани и блестящо изпълнени кампании. 

Не Ви е лесно на журито 

Всеки член на журито е наясно, както с отговорността, така и с ограниченията, които позицията му носи. Регламентът на нашия конкурс е изключително ясен - никой от нас не може да гласува не само за свързани с работата му проекти, а за цялата категория, в която би имал конфликт на интереси. Тези норми са важни за нас, за да запазим стойността на статуетките, изграждана толкова време. Все пак сме в разгара на 19-ия поред конкурс PRПриз. 

В кои категории конкуренцията е най-голяма и какви са впечатленията ви за развитието на професията?  

За поредна година най-много проекти се състезават в категориите „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност. Това ни радва, защото бизнесът носи отговорност към обществото и ние пиарите сме хората, които трябва да изговорят силно кой и как спазва този свой дълг. Но всички кампании еднозначно показаха, че комуникационните директори и мениджъри заемат все по-значима роля в компаниите и тяхната работа влияе  на цялото бизнес развитие на организацията. Кампании по ребрандиране, разработване на нови категории и продукти - всичко това са комуникационни, но и в голяма степен класически въпроси за бъдещето на цялата организация. 

Кога  ще стане ясно кои са най-добрите? 

Очакваме всички  ПР хора на 16 май, в 19:00 часа в клуб Перото. Организирали сме прекрасна церемония, на която общността ще може да се зарадва на статуетките и на успехите. 

 

Вижте още: