„Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд“Второто издание на Конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд“ ще се състои на 08.10.2015г. в София Хотел Балкан (Шератон).

Събитието се организира от Средногорие мед индустриален клъстер и се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“ АД.

Официален гост на събитието ще бъде г-н Ивайло Калфин, Заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

Втора годишна конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015“ обръща поглед към някои от основополагащите теми в съвременната икономическа и бизнес среда. Индустриалната екология заема все по-централно място в политиките на организациите, осъществяващи дейността си в стратегически важни направления като промишлеността, производството и др.

Здравословните и безопасни условия на труд са задължителен елемент от политиката на всяка една компания и поставят пред мениджърския екип предизвикателства и отговорности, които трябва да бъдат посрещани адекватно.

По време на форума ще бъдат разгледани някои от ключовите средства, посредством които се изгражда обликът на модерния корпоративен свят. Сред тях е концепцията за създаване на интелигентното работно място с оглед осигуряване на благоприятна работна среда и насърчаване на производителността на труда и постигането на по-добри резултати.

Основни акценти на конференцията:

  • Нормативни изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Взаимодействие между ангажираните страни с оглед постигане на устойчиво развитие;
  • Индустриалната екология като съществена част от успешната бизнес стратегия;
  • Здравословните и безопасни условия на труд като задължителен елемент от корпоративните политики и практики;
  • Концепцията за интелигентното работно място;
  • Насърчаване на обмена на добри практики;
  • Успешни примери от реализирани дейности и проекти.

*b2b Media е медиен партньор на събитието

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...