1316876Така 9-годишният Красимир Лаков коментира ползата от своето участие в проекта „Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМ ГД на ООН). На 28 и 31 октомври и 1 ноември националната инициатива на българския бизнес, насочена към възраждане на труда като ценност „Гордея се с труда на моите родители”, се провежда в 19 компании, в 9 населени места в страната.

За четвърта поредна година компаниите разкриват пред над 500 деца творческата страна на труда и реалната стойност на парите като измерител на приноса на всеки трудещ се. Проектът има доказан принос за осмисляне на собствения труд от страна на служителите и на неговата ценност, разширяване на възможностите за ранно професионално ориентиране на децата чрез съпреживяване на професиите.

„Проектът спомага за формиране на базови ценности у децата и подпомага тяхното възпитание. Децата получават отговор защо мама и тате ходят във фирмата - за да създават заедно с други професионалисти по-големи, по-значими и по-ценни блага. А оценката за създадените чрез труда им ползи са парите, които клиентите плащат. Както оценките в училище показват нивото на нашите знания.“ – каза Огнян Траянов, председател на БМ ГД на ООН.

„Гордея се ...“ дава реална възможност на децата да се запознаят по атрактивен начин с различни професии в тяхната работна среда. Малчуганите чрез игра разбират колко отговорна е ролята на всеки за общия резултат (успех), колко са ценени родителите им и техния труд. Обменът на гостувания на деца от други фирми, участници в проекта, дава възможност за по-пълно запознаване с различни професии, с важността на професията за да си успешен и щастлив в живота и че това изисква много и непрестанни учене и усилия.

Изборът на професия носи голяма отговорност и към него трябва да се започне от рано.“ – сподели още той.

Поради засилен интерес от страна на родители и подрастващи тази година „Детският базар на професиите”, втори основен елемент на проекта, ще се проведе в рамките на два дни - 25 и 26 ноември, в Националния дворец на културата, София.

Всички желаещи учители и училища пък ще могат да заявят предварително групово посещение след 15 ноември на сайта на Българската мрежа.

“Гордея се с труда на моите родители“ е дългосрочна национална програма на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, насочена както към компании-членки на Мрежата, така и на организации, които споделят вложените в нея ценности. Тази есен в рамките на програмата повече от 500 деца гостуваха в компании в 9 населени места в страната – Врабево, Гълъбово, Девня, Димитровград, Пазарджик, Перник, Панагюрище, София и Смолян. Медийни партньори на проекта са ТВ България он ер, Radio Family, списание „Първите 7“, Investor.bg, Computerworld, b2b media, CSR Bulgaria, „Портал за НПО в България“ (Ngobg.info), списание „Споделени ценности“ и „Детски дневник“.


„Промених решението си. Ще стана като татко“ 

Вижте още: