„Работодателската марка INSIDE-OUT“ в Пловдив събра мениджъри от водещи компании в региона Дискусионният форум на InterImageиJobTigerпредстави комплексна услуга за изграждане на работодателска марка

Повече от 30 мениджъри от 15 компании в индустриалната зона на гр. Пловдивпосетиха дискусионния форум „Работодателската марка INSIDE-OUT“, който се проведе на 9 юли в града под тепетата. Новостите и тенденциите в тази бързоразвиваща се комуникационна сфера представиха Катя Димитрова, управляващ партньор на пиар агенция InterImage, Елисавета Търпанова, управляващ директор на рекламна агенция Interpartnersи Светлозар Петров, управляващ директор на JobTiger.

Тримата лектори са сред първите експерти в страната по създаването и утвърждаването на работодателска марка за корпоративни клиенти. Посетителите разбраха какво означава ангажираност на служителите, колко важна е тя, когато компанията иска да се позиционира като желан работодател на пазара на труда, и какъв е инструментариумът за постигането й. Това, както и какво представлява лицензираната методология на JobTiger & Audit Advice Associates,гостите научиха от Светлозар Петров. 

Форумът продължи с представянето на Катя Димитрова, която насочи вниманието към същинския процес по изграждане на работодателска марка. Мениджърите от региона на Пловдив се запознаха с процесите вътре и извън компаниите, които следва да протекат, с тяхната продължителност и нужните инструменти, с които да приложат стратегията си. Целите на този тип стратегия обхващат постигане на силна разпознаваемост на корпоративната марка, оптимизиране на дейността на компаниите вътре сред служителите, а също и навън – към външните целеви публики. Силен акцент бе поставен и върху начините за измерване на резултатите след провеждане на комуникационна кампания за работодателска марка.  

Финал на събитието даде Елисавета Търпанова, която ориентира гостите на дискусионния форум в медийната среда у нас и как работодателската марка може да се позиционира при правилен подбор спрямо профила на медиите. Чрез интерактивни примери мениджърите от региона  научиха как могат да превърнат медиите в своеобразни посланици на „човешкото лице“ на марката им, с което да постигат заложените рекламни или пиар цели. 

Форумът „Работодателската марка Inside-Out“ е поредно събитие, провеждащо се под надслов #КомуникирайТова. Дискусиите се организират от агенцията за пиар и корпоративни комуникации InterImage и компанията за управление на човешките ресурси JobTiger. Експертните екипи на двете компании имат натрупан сериозен опит в изграждане на работодателска марка у нас с партньори като Behr-Hella Thermocontrol, Cargill в България, Cordeel България, Societe Generale Express Bank, Artemis, Alliance Print, магазини „Браво“ и др. Чрез комплексната си услуга под марката Employer Branding Power те запълват вакуума, който се появява между работата на експертите по човешки ресурси и комуникационните специалисти. 

„Работодателската марка INSIDE-OUT“ в Пловдив събра мениджъри от водещи компании в региона  

Вижте още: