Расте наградният фонд на конкурса „Стартирай 4.0“На онлайн събитие на 27 май ще бъдат представени правилата на конкурса и наградите в него 

Към големите награди,  осигурени от Шнайдер Електрик България в индустриалния конкурс „Стартирай 4.0“ се добавя и допълнителен награден фонд. Коника МинолтаБългария се присъедини към организаторите, предоставяйки  смартвидеорешението Mobotix за ефективно оползотворяване на наличното производствено оборудване чрез термален скрининг. Тази награда ще бъде спечелена от един кандидат, който не е отличен с някоя от основните големи награди. Самите те представляват архитектура от дигитални приложения за индустрията на Шнайдер Електрик, която ще бъде предоставена на наградените заедно с цялостната интеграция на проекта и необходимия хардуер. Целта на надпреварата е да подпомогне практически българската индустриална общност по пътя на дигиталната трансформация в производството.

На специално онлайн събитие на 27 май от 11 часа екипът на Шнайдер Електрик ще представи основните параметри и критерии за оценка в „Стартирай  4.0“. За първи път ще бъде дадена подробна информация и за архитектурата на голямата награда, която ще бъде спечелена от две предприятия. Тя включва приложенията Machine Advisor, AugmentedOperator Advisor и Machine SCADA Expert на Schneider Electric, които ще опростят работните процеси, ще дадат ценни данни за машините, с които се оперира в производството, и ще подобрят цялостния начин на работа. Към наградния фонд КоникаМинолта добавя своето решение, което както и големите награди включва хардуера, софтуера и интеграцията. Ще бъде отличен и един участник, определен от вътрешно жури на Коника Минолта. Чрез регистрация за присъствие на уебинара на този линк всеки щеможе да разбере подробности за решенията и как те ще помогнат практически на неговата дейност.

Кандидатурата за конкурса е максимално опростена и стандартна за всички участници, а екипът на Шнайдер Електрик предоставя пълни консултации и осигурява ментори за подготовката й. Право на участие имат всички предприятия, които произвеждат продукти за крайно потребление на територията на България. 

Конкурсът „Стартирай 4.0“ се осъществява в партньорство с Професионалната асоциация за роботизация и автоматизация (ПАРА), както и с участието на ЛибхерХаусгерете Марица и Монделийз Интернешънъл, представени от Фабриката за шоколадови изделия „Своге“. 

Партньорите в инициативата вече излъчиха членове на журито. В неговиясъстав влизат: Йонко Чуклев, заместник-председател на УС на Професионалнатаасоциация по роботика и автоматизация (PARA), инж. Димчо Мусев, главен енергетик и мениджър „Поддръжка“ в Либхер Хаусгерете Марица, инж. Мария Топчийска, управителна Умната фабрика на Шнайдер Електрик  в Пловдив, инж. Кирил Янев, „Надеждност на активите“ в Монделийз  Интернешънъл, Фабрика за шоколадови изделия „Своге“, както и Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

„Участието в уебинара не е условие за подаване на регистрация в самия конкурс, но като организатори считаме, че ще е много полезен за всички кандидати. Такъв конкурс е първи по рода си у нас и сме уверени, че индустрията има нужда от повече инициативи, които стимулират инженерите и техните амбиции“, посочват от Шнайдер Електрик.

Пълните условия на конкурса „Стартирай  4.0“ са налични на уебстраницата на Шнайдер Електрик България.

Вижте още: