Пълна въглеродна неутралност и сертификат за отлично място за работа са част от постиженията на „Девин“ ЕАД за 2020 г.Докладът за устойчиво развитие на компанията обобщава добрите ѝ резултати през изминалата година на изпитания

Лидерът на пазара на бутилирани води в България публикува своя втори годишен доклад за устойчиво развитие. Докладът анализира активностите на „Девин“ през 2020 г. по отношение на значимите за компанията и заинтересованите ѝ страни теми и на напредъка по ангажиментите за устойчиво бизнес поведение. Докладът е категоричен израз на желанието на пазарния лидер за прозрачност на всеки аспект от неговата работа и затова основно място в него имат партньорите и заинтересованите страни.

„Събитията през 2020 г. доказаха колко адекватна е стратегията на „Девин“ във всички направления и че благодарение на нея разполагаме с нужното да посрещнем и най-тежкото изпитание – силен екип. Нещо повече, на база на обратната връзка от служителите и обстоен външен одит „Девин“ ЕАД получи сертификата Great Place to Work® – най-високото признание за отлична работна среда в света, с което станахме една от едва три компании в България, които могат да споделят постижение от този мащаб. На фона на всеобщата криза не само положихме извънредни грижи за здравето на нашите служители, но никой от тях не беше освободен вследствие на пандемията. Напротив: продължихме да търсим и откриваме таланти и да ги развиваме професионално. През 2020 г. постигнахме въглеродна неутралност и сме първата компания в България в сектора и една от малкото изобщо с такова значимо постижение. Отново през кризисната 2020 г. производството ни премина изцяло към зелена енергия и въпреки предизвикателствата изпълнихме планираната част от инвестиционната ни програма, като пуснахме в експлоатация две нови енергоефективни поточни линии,“ каза Борислава Налбантова, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД.

Докладът е изработен по утвърдената световна методология на Global Reporting Initiative (GRI) за оценка на въздействията на компанията и разглежда подробно дейностите по отношение на удовлетвореността на служителите, опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък от дейността, както и на приноса към обществото и към региона на гр. Девин.
Част от ключовите постижения на „Девин“ през 2020 г. са:

Опазване на околната среда

    • През юли 2020 г. производството на компанията премина към 100% зелена енергия (от възнобновяеми източници).

    • В края на 2020 г. „Девин“ получи сертификат за въглеродно неутрална компания, издаден от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърден от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и ниво продукт. Това означава, че продуктите с марка DEVIN са 100% неутрални по отношение на климата по целия жизнен цикъл на продукта.

    • От 2020 г. „Девин“ поставя върху етикетите на своите марки DEVIN Изворна и DEVIN Минерална специално лого, за да насърчава разделното събиране на опаковките след консумация. Решено в цветовете на океана и земята, то наподобява едновременно бутилка, знака за безкрайност и пясъчен часовник. Това триединство е символът, който напомня за индивидуалната отговорност и възможност за разумното използване на природните ресурси. Бутилките с марка DEVIN са 100% рециклируеми, а амбицията на компанията е да насърчи разделното събиране и да го превърне в устойчив навик на милионите си потребители.

    • За всеки литър произведена през 2020 г. напитка „Девин“ отбелязва намаление на употребата на ресурси до 1,45 литра вода, 40,48 кВтч енергия, както и 11% намаление на въглеродния отпечатък спрямо 2019 г.

    • През 2020 г. компанията събира разделно и предава за оползотворяване близо 97% от отпадъците, генерирани при производствените процеси.

    • През 2020 г., като участник в колективната система на „Екопак България“ АД, „Девин“ спестява 1,304 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент на СО2 тонове. Това прави 4 831 782 км емисии (изчислени в еквивалент на изминати километри с кола).

    • В партньорство с „Екопак България“ компанията:

    • спасява от изсичане 25 027 дървета;

    • спестява 22 631 млн. кВтч електроенергия, 61 181 куб. м вода и 8907 барела петрол;

    • обемът на депонираните отпадъци на градските депа е намален с 7 701 куб. м.

Общество
 
   • През 2020 г. „Девин“ внася 17,3 млн. лева данъци и такси към държавата и по този начин се явява най-големият данъкоплатец в района на град Девин.

    • С 13,3% нарастват средствата за инвестиции в обществото спрямо предходната година

    • Още с обявяването на първото извънредно положение в страната в началото на 2020 г. „Девин“ дари средства на Община Девин за закупуване на медицинско оборудване за местната болница и тестове за диагностика на гражданите в региона.

    • В резултат от подкрепата за защитената специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ в Професионалната гимназия по електротехника „А.С.Попов“ в града през 2020 г. шестнайсет ученици се записаха да учат в специализираната паралелка, което е двойно увеличение спрямо предходната година.

    • През есента компанията съдейства за ремонта и пребоядисването на пейките и съоръженията за игра на две локации в гр. Девин, а градската среда бе допълнително облагородена с нови метални кошчета за боклук, предоставени от „Девин“. Дарението е и израз на дългосрочната политика на компанията в подкрепа на правилното събиране на отпадъците на местно и национално ниво.

    • През 2020 г. „Девин“ дари на Българския Червен кръст (БЧК) натурална минерална и изворна вода на стойност над 150 хил. лв. за различни каузи и в помощ на населението при бедствия и аварии.
Служители

    • Независимо от турбулентната година и множеството предизвикателства „Девин“ постигна официално най-високото признание за отлично работно място – Great Place to Work®, и стана първата компания от сектора на бързооборотните стоки в България, която се сдоби с престижния сертификат.
 
   • Нито един служител на компанията не е освободен в следствие на пандемията.

   • Компанията отчита нула инциденти, довели до един или повече дни отсъствие от работа.

Стратегически проекти и нововъведения

С цената на много усилия, фокус и премерен риск през 2020 г. „Девин“ успя да осъществи успешно своите мащабни инвестиционни проекти за технологично развитие и усъвършенстване, които имат стратегическо значение за бъдещето ѝ.

    • Близо 16 млн. лв. са инвестирани в две нови производствени линии, както и свързаното с тях изграждане на необходимата инфраструктура за въвеждането им в експлоатация. Тази стратегическа инвестиция подкрепя зелената политика на „Девин“ и допринася към постигането на въглеродна неутралност през 2020 г.

    • 2020 година бе белязана с внедряването на актуалния дигитален инструмент SAP S4HANA за усъвършенстване на системата за планиране на корпоративни ресурси (ERP), което включи и инвестиции в надграждането и модернизирането на съществуващата ИТ инфраструктура.

Пълна въглеродна неутралност и сертификат за отлично място за работа са част от постиженията на „Девин“ ЕАД за 2020 г.

Вижте още: