Деца и възрастни, образователни и други организации могат да се включат в играта като решат теста „Без грешки на пътя“, достъпен чрез сайта на Асоциацията на българските затрахователи – www.abz.bg.Тестът е ориентиран към малките участници в пътното движение. Участниците трябва даоткрият дали има грешки и да посочат какви са те в десет ситуации на пътя, представени в теста. Освен да проверят и обогатят познанията си за основните правила за безопасност на пътя, те ще могат да участват и в томбола с награди. Ето какви са те: 3 ваучера от магазин за техника, всеки на стойност 100 лв. за индивидуални участници и 3 ваучера от магазин за техника/книжарница, всеки на стойност 200 лв. за групови участници (образователни организации, училища и други).

​Играта се провежда в периода 20 септември – 22 октомври 2021 г. Условието е участниците да отговорят на правилно на 10-те въпроса от теста „Без грешки на пътя“. С подаване на свой адрес на електронна поща участниците ще могат да се включат в томболата за награди, а печелившите ще бъдат определени на 28 октомври 2021 г.

Тестът „Без грешки на пътя“ и играта с награди са част от дейностите на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционния фонд (ГФ), с които участват в международната инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя!“. Тя обединява организации и застрахователни асоциации от осем европейски държави - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Участниците в нея, с различни инициативи и дейности, призовават за повишено внимание на пътя, за да бъде опазено най-ценното за всички нас – здравето и живота на нашите деца.

Повече за образователната игра-тест „Без грешки на пътя“

Освен да проверите и обогатите познанията си за правилата за безопасност, с решаване на теста „Без грешки на пътя“ ще можете да участвате в томбола с награди!

Мисията ви е да откриете дали има грешки и да посочите кои са те в 10-те ситуации на пътя, представенив теста.

Кой може да участва?


✓ Индивидуално участие: дете/родител

✓ Групово участие от името на организация: в играта могат да се включат училища или отделни класове, образователни и културни организации, работещи с деца и други. 

 

o При регистрацията за участие в края на теста има обособени отделни полета съответно за индивидуално и за групово участие. 
o Наградите от томболата са различни за двете категории участници и ще се теглят отделно!


Какъв е периодът на играта?


✓ Играта ще се проведе в периода 20 септември - 22 октомври 2021 г.


Какви са наградите?

✓ За индивидуално участие: дете/родител: 3 ваучера от магазин за техника, всеки на стойност от 100 лв.

✓ Групово участие от името на организация: 3 ваучера, всеки на стойност от 200 лв. от магазин за техника/книжарница

 
Как да участвате?

✓ Отговорете правилно на 10-те въпроса от теста „Без грешки на пътя“ и съберете 10 точки!

✓ За индивидуални участници: Подайте точен адрес на електронна поща за връзка в посоченото поле в края на теста! Така ще се включите в томболата и имате шанс да спечелите един от 3-те ваучера, всеки на стойност от 100 лв.

✓ Групово участие от името на организация: Подайте името на организацията, броя деца, участвали в решаването на теста и  точен адрес на електронна поща за връзка в посоченото поле в края на теста! Така ще се включите в томболата и имате шанс да спечелите един от 3-те ваучера, всеки на стойност от 200 лв.


Как и кога ще се теглят наградите?

✓ Томболата ще се разиграе само сред участниците, попълнили теста в периода 20 септември - 22 октомври 2021 г., постигнали резултат от 10 точки и подали свой коректен е-мейл адрес.

✓ Тегленето на наградите ще се проведе на 28 октомври 2021 г. То ще се извърши автоматично на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

✓ Печелившите ще бъдат уведомени чрез съобщение от АБЗ, изпратено до съответния  печеливш e-мейл адрес. 

Вижте още: