Schneider Electric е отличен за четвърта поредна година в Индекса за равенство между половете на BloombergИндексът за равенство между половете на Bloomberg предоставя информация на мениджърите и инвеститорите относно постиженията на най-големите световни компании по отношение на постигането на равенство между половете. Този забележителен барометър за измерване на равнопоставеността между половете осигурява прозрачност на практиките и политиките за успех на публичните дружества в тази посока, като така разширява обхвата на данните за екологичното, социално и корпоративно управление, достъпни за инвеститорите.

“Горди сме, че за четвърта поредна година получаваме признание за усилията ни за постигане на равенство между половете“,  посочи председателят и изпълнителен директор на Schneider Electric Жан-Паскал Трикoар. “В Schneider Electric се гордеем, че развиваме приобщаваща култура, в която жените са овластени, значими и равноправни в организацията. Въпреки че вече имаме напредък по отношение на представителството на жените в управителния съвет и в нашия изпълнителен комитет, целта ни е до 2025 г. жените да съставляват 50% от новонаетите служители, 40% от мениджърите и 30% от висшето ръководство. Балансът между половете е неразделна част от начина, по който ръководим бизнеса си, и е наш приоритет.”

• В Индекса са включени 380 компании, които проявяват публично своята ангажираност към равенството и напредъка на жените на работното им място

• Постиженията на Schneider Electric в областта са показател за ангажираността на компанията с каузата на равенството между половете и с равноправието на служителите ѝ навсякъде по света

Рюел-Малмезон (Франция), 8 март 2021 г. – SSchneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, става част от Индекса за равенство между половете на Bloomberg, 2021  за четвърта поредна година.

Българското подразделение на световната компания има свой принос за доброто представяне на Schneider Electric:

„Schneider Electric в България бележи значими успехи по отношение на равнопоставеността на половете и ролята на жените. Те съставляват 50% от мениджърския екип на умната фабрика на компанията за прекъсвачи в Пловдив“, сподели Елена Ватрачка, директор Човешки ресурси, Шнайдер Електрик България. „Единият управител на Schneider Electric България е жена и при това първата жена, както и българска гражданка, начело на фабриката в Пловдив, водеща за бизнеса ни в Източна Европа. Това е Мария Топчийска. Горди сме, че жените имат съществен принос за нашия успех: около 70% от персонала на умната фабрика са жени, както и 40% от мениджърския екип на търговския офис. Жени заемат и 30% от търговските ни позиции. По-конкретно през 2020 г. около 60% от кариерните повишения и разширените отговорности включват жени (и на двете локации на Schneider Electric – София и Пловдив). А жените съставляват близо 50% от новоназначените служители през миналата година“, допълни тя.

Положителни резултати при осигуряването на равни възможности   

Индексът за равенство между половете на Bloomberg включва 59 показателя в 5 области. На компаниите се присъжда оценка, базирана както на оповестяване и публичност, така и на съществени постижения, отразени в данните от дейността.

“Компаниите, включени в Индекса за 2021 г., допринасят към разширяването на обхвата на данните за екологичното, социално и корпоративно управление, като добавят информация, свързана с пола, която инвеститорите изискват в днешно време“, изтъкна Петер Т. Грауер, председател на Bloomberg. “Тяхната ангажираност за оповестяване на постиженията им е път към създаване на бизнес практики за приобщаване и стимулиране на прозрачността на пазарите.“

Schneider Electric получи оценка, надвишаваща общата средна стойност за Индекса за равенство между половете, като отбеляза най-високи резултати при оповестяването и публичността, равенството при заплащането въобще, както и при половете, и приобщаваща култура. Високата оценка отразява инициативите на компанията за стимулиране на положителна промяна и осигуряване на равни възможности за всички и навсякъде чрез:

• лидерство в изграждането на приобщаваща култура на работното място и застъпване за равенството между половете като шампиони в HeForShe IMPACT 10x10x10 – инициатива на ООН-Жени и 100% ангажираност на изпълнителните директори и президенти на държави към Принципите на ООН за овластяване на жените;

• овластяване на жените чрез глобални политики и практики. Към края на 2019 г. Глобалната политика за семеен отпуск и Глобалната рамка за справедливост при заплащането са въведени във всички страни, като обхващат 99% от общата работна сила. С наскоро актуализираната си Политика за гъвкавост при работа философията на Schneider Electric за новите начини на работа на отделни служители и цели екипи, определящи „следващото нормално“, допринася за една по-гъвкава, приобщаваща, овластяваща култура, изпълнена с доверие;

• инвестиране в професионално обучение на жени чрез достъп на компанията до Програмата за енергийно обучение и предприемачество.

Schneider Electric също става член на алианса Gender and Diversity KPI Alliance (GDKA), група от застъпници, корпорации, учени и търговски организации, които подкрепят многообразието, справедливостта и приобщаването, като насърчават приемането и използването на набор от ключови показатели за измерване на равнопоставеността между половете и други видове многообразие в техните организации. Според алианса фокусирането върху многообразието на талантите в компанията е от изключителна важност за създаването на справедливо и равноправно работно място.
Schneider Electric получи и други световни отличия за ангажимента си към разнообразието и приобщаването.

В допълнение към включването си към Индекса за равенство между половете Schneider Electric получава и други престижни признания през 2020 г. Компанията беше включена в Топ 30 в класацията за лидери на многообразието на Financial Times за 2021 г.,  която оценява успеха на компанията в насърчаването на всички видове разнообразие. Schneider Electric е класиран и в Топ 50 в класацията на Universum за Най-привлекателни работодатели в света, чрез която най-добрите световни компании получават признание за привличането, набирането и задържането на таланти.

Вижте още: