Schneider Electric елиминира отровния газ SF6 с изцяло новата технология Air SetНовата технология Air Set, вложена в няколко модела предстоящи за премиера комплектни разпределителни устройства (КРУ) от Schneider Electric, елиминира изцяло SF6 от разпределителните уредби на средно напрежение. Компанията, лидер в дигитализацията на енергийния мениджмънт и автоматизацията, наскоро беше обявена за най-устойчивата корпорация в света. Стъпката по разработване и предоставяне на пазара на технология, алтернативна на SF6, е част от цялостната ѝ програма за устойчивост, съдържаща множество компоненти.

Ключово в Air Set e използването на пречистен въздух, който е освободен в изключителна степен от всякакви замърсявания и фини частици, които са именно основен носител на риск в рамките на електрически уредби на средно напрежение. Освен пълното изключване на отровни вещества и отстраняването на всички, свързани с тях рискове, новите КРУ от Air Set сериите са оборудвани с пълни дигитални функционалности за комуникация, събиране на данни и отдалечено управление. Това гарантира не само сигурност и надеждност, но и безпроблемно участие в цялостни смарт грид решения, както и удобна модерна поддръжка с превантивни анализи.

„В България очакваме продуктите от Air Set серията в предстоящата година. Със сигурност всички модели КРУ, които предлагаме в момента, ще останат на пазара, докато търсенето се адаптира. Сигурни сме обаче, че множество водещи компании ще предпочетат да изграждат новите си проекти с по-природосъобразното ново решение, защото ангажиментите за устойчивост вече са поети от доста световни имена“, каза Йордан Тотев, продуктов мениджър Средно напрежение в „Шнайдер Електрик България“.

Един от значимите пилотни проекти, осъществени с Air Set, e за градския транспорт в Милано. Освен преминаването към 1200 електрически автобуса, общината е предприела радикална екологична мярка, като е изградила и зелена електрическа инфраструктура за тях, която разчита именно на Air Set.

Вижте още: