Заявки за участие ще се приемат от 1 до 23 март

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) ще проведе през 2021 г. конкурса BAPRA Bright Awards. Подаването на проекти за участие стартира от днес, 01.03.2021 г. Заявки ще се приемат през онлайн платформата - www.bapra.bg/2021, до 23 март.

За пръв път в историята на организацията конкурса ще обхване двугодишен период на работа на компаниите и реализираните проекти. Припомняме, че заради започналата преди повече от година пандемия от COVID-19, БАПРА отмени миналогодишната надпревара в комуникационния бранш у нас. Тази година обаче в конкурса ще могат да се състезават кампании и проекти, реализирани в периода март 2019 г. – края на февруари 2021 г.

Категориите са обновени и са 14 на брой, като 2 от тях са специални. Основните категории в BAPRA Bright Awards 2021 са:

 1. Комуникации към крайни потребители – комуникационни кампании за стоки или услуги, насочени към крайни потребители и целящи създаване на информираност, ангажираност или друг позитивен ефект.

 2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) – комуникационни кампании, подобряващи репутацията на компанията или повишаващи стойността на бранда сред бизнеса и обществото.

 3. Специално събитие или лансиране – специално събитие, кампания за пускането на нов продукт на пазара, ангажиращи целевата аудитория по креативен, въздействащ и ефективен начин.

 4. Кампания за корпоративна социална отговорност – програми и инициативи, свързани със отговорност към обществото или ангажираност с кауза в различни сфери, реализирани от компании или организации.

 5. Комуникации в публичния сектор – комуникационна кампания или програма за или от страна на неправителствени или други организации за повишаване на информираността или ангажираността към тема от значим обществен интерес.

 6. Инфлуенсър маркетинг кампания – комуникационен проект или кампания, в който се използват един или повече инфлуенсъри по релевантен, въздействащ и ефективен начин за достигане до целевата аудитория и постигане на отлични резултати.

 7. Кампания за работодателска марка – комуникационна кампания или проект за изграждане на работодателска марка на компания или организация (employer branding) и/или за привличане на перспективни кандидати.

 8. Вътрешни комуникации – кампания или дейност, насочена към настоящите служители на компания или организация и/или повишаване на мотивацията на екипите.

 9. Кризисни комуникации – управление на кризисна ситуация или проблем, както чрез реализация на комуникационни дейности, така и недопускане на ескалация в публичното пространство.

 1. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел – всяка комуникационна кампания, планирана и реализирана от екип професионалисти в компанията или организацията.

 2. Политическа кампания – комуникационна кампания или дейност, реализирана за политическа партия, организация или личност.

 3. Награда за ПР иновации – за комуникационни кампании, които не могат да бъдат категоризирани или ограничени в една категория, както и такива със смела и забележителна творческа идея и/или използващи различни канали по нестандартен и иновативен начин.

Специалните категории в BAPRA Bright Awards 2021 са:

13. Кампания на годината

14. ПР агенция на годината

Изискване на конкурса е кандидатурите де се подготвят на английски език. Както винаги досега, няма ограничения в броя проекти, които могат да бъдат подадени от една компания.

Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начин за кандидатстване може да бъде намерена на www.bapra.bg/2021.

Медийни партньори на конкурса по традиция са сп. „Мениджър“, B2B media, сп. „Твоят бизнес“.

Вижте още: