В света на бизнеса КСО е норма на поведениеТова са част от изводите във второто национално проучване за състоянието на корпоративната социална отговорност в България, проведено сред ТОП300 работодатели в страната в края на миналата година.

Ковид-19 се определя като най-големият нефинансов риск за компаниите, които категорично поставят общественото здраве и безопасност като най-важен приоритет. Към него те добавят грижата за семействата на служителите, устойчивостта и опазването на околната среда.

  • Ковид-19 не отне от КСО програмите, а се превърна в допълнителна кауза за фирмите

  • Възстановяването си компаниите свързват с повече устойчивост и издръжливост

  • Големите работодатели приемат по-професионален подход към КСО

Данните показват, че българските дружества прилагат международно признати стандарти за управление на дейностите си по КСО и изготвят нарочни нефинансови отчети за тях. Нещо повече, всяка девета от десет от тях си поставя конкретни КСО цели заедно с корпоративните цели.

Зелените и социалните теми са водещи на глобалната сцена, но според фирмите ще имат ограничено въздействие върху българския частен сектор в следващите 12 месеца. Глобалните цели на ООН и Европейската зелена сделка са разпознаваеми за почти половината участници в изследването, а 58% считат, че чрез устойчивото финансиране инвеститорите влияят директно върху тяхното планиране и бъдещо развитие.

В света на бизнеса КСО е норма на поведение

Корпоративната социална отговорност се превърна в утвърдена норма на поведение за големия бизнес в страната“, сподели д-р Марина Стефанова, ръководител на изследователския екип. Големите работодатели отчитат добавената стойност на КСО за набирането, мотивирането и запазването на техните служители, както и подобряване на цялостната репутация. Бизнес лидерите са важен елемент от предстоящото икономическо възстановяване на тези компании и от тях се очаква не само да работят за повишаване издръжливостта им по време на кризи, но и да свържат основния бизнес с положителното им въздействие върху обществото и околната среда. „Трябват ни устойчиви лидери, които да вдъхновяват и ангажират другите да възприемат по-устойчиво поведение“, допълва тя.

Проучването включва още информация за:

  • степента на устойчивост и издръжливост на българските предприятия по време на криза;

  • готовността на бизнеса за внедряване и изпълнение на новите политики в областта на КСО;

  • Интервюта с водещи експерти в областта на КСО;

  • Профил на КСО специалиста;

  • Тематични добри фирмени практики.

В света на бизнеса КСО е норма на поведение

Основните изводи можете да видите в специално кратко видео.

Пълното проучване и представените добри практики са достъпни тук.

Онлайн представянето на резултатите e достъпно в You Tube канала на CSR Advice Box.

Вижте още: