Студенти от АУБ откриват фотоизложбата „Предел на лента“

На 8 февруари от 18.30 часа в кампуса на Американския университет в Благоевград (АУБ), сграда Студентски център „Америка за България“, ще бъде открита фотоизложбата "Предел на лента", която е част от застъпническа кампания за достъпа до здравни услуги на ромската общност в Благоевград. Фотоизложбата е инициирана и координирана от студентите Виктория Николова и Алекс Гълъбова и е подпомогната от екип техни състуденти и младежи от ромски произход. Фотоизложбата е заснета, използвайки метода PhotoVoice, чрез който младежите сами заснемат проблемите, които виждат около себе си.

Кампанията е част от проекта „Младите говорят, младите избират”, който се осъществява у нас от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Кампанията се провежда с координиращата роля на Международната федерация по семейно планиране и е подкрепена от програмата MSD for Mothers.

Проектът е насочен към решаването на отрицателното въздействие, което пандемията от COVID-19 оказа върху предоставянето на грижи за сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ). Има за цел да създаде по-достъпни и съобразени с младите хора здравни услуги и информация, като обърне специално внимание на най-уязвимите групи.

На откриването на изложбата ще присъстват представители на Община Благоевград, които работят по реалните стъпки за успешната реализация на проекта, здравни медиатори, студенти и преподаватели от АУБ, младежи от ромски произход, представители на компанията MSD, координаторът на проекта от Българска асоциация по семейно планиране и други лица от организацията.

По време на откриването на изложбата те ще изложат основните посоки на въздействие, които цели проектът, и неговото значение като застъпническа кампания, която да подобри достъпа до здравни услуги на хората от ромската общност в Благоевград.

„Надяваме се да насочим вниманието на хората от общината към проблемите, пред които е изправено обществото в Предел махала“, споделят организаторите.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...