„Отговорният избор”Служители от водещи компании ще се учат на информирано и отговорно потребление.

На Световния ден на потребителя, 15 март, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) стартира тазгодишното издание на програмата „Отговорният избор” под мотото “Едно има значение”, която се стреми да постави гражданите в активна позиция като изгради в тях самочувствието, че техните ежедневни постъпки и избори имат значение. Началото й бе дадено  през 2015 г. от 6 компании инициатори – Овергаз Инк. Софарма АД, ТехноЛогика ЕАД, КонтурГлобал Марица Изток АД, ВУЗФ и Мобилтел АД, с участието на изпълнителния директор на Глобалния договор на ООН, г-н Георг Кел.

„Отговорният избор“ е част от Стратегическия план 2015 + на БМГД, представен в началото на март, за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие - и по-точно цел № 12, касаеща отговорното потребление. Програмата включва вътрешно фирмени обучения на служители в два основни модула: „Отговорният потребител“ и „Правата на потребителя“, разработени от специалисти в областта. В следващите издания е планирано да се добавят и развият темите за информираният потребител, за фирмата като потребител, за ролята на подвеждащата реклама и гражданското образование. Интересът и активността в проведените пилотни обучения доказват значението и мястото на тези теми в обществото, както и необходимостта от допълнителна информация и разяснение.

„Отговорният избор”„Формата на демокрацията във всекидневието се изразява в това, че когато купуваме една стока, ние гласуваме за този производител, за това качество, за този продукт. Всеки от нас прави един свой отговорен избор, купувайки едно или избирайки друго. И това е най-елементарният акт на отговорен избор, който правим всеки ден.”, коментира Огнян Траянов, председател на Българската мрежа.

С програмата „Отговорният избор“ Българската мрежа на Глобалния договор на ООН цели, чрез прозрачност в отговорното производство и предлагане от страна на компаниите, да покаже на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да променят производствените практики и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и младите хора.

Световният ден на потребителя, 15 март, е повод Мрежата да покани всички компании, които припознават ценностите на инициативата, да се включат в нея.

Програмата ще бъде представена на 25 март и е отворена за всички компании, независимо дали са членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Вижте още: