Талантливи български творци създават арт корици на българската Конституция

Фондация „The Convo“ и Български институт за правни инициативи стартира кампанията “Ако съдим книгата по корицата” за да популяризира основния закон на България

В Деня на Конституцията на Република България фондация "The Convo", в сътрудничество с Български институт за правни инициативи (БИПИ), стартира кампания "Ако съдим книгата по корицата", насочена към смисъла от познаването на основния закон на страната. В инициативата изтъкнати български артисти, сред които Текла Алексиева, Насимо, Николай Тонков, Капка Кънева, Ненко Атанасов, Кирил Златков, Студио ROBO и Александър Станишев, интерпретират значението на Конституцията, като създават нови оригинални корици. Чрез тях те целят да насочат вниманието на обществото към значимостта на Конституцията на България, притежаването и познаването й от широката общественост. Всички корици могат да бъдат разгледани на сайта на кампанията https://www.konstitutzia.com/, а първите 100 посетители ще могат да заявят свое хартиено копие с избрана от тях авторска творба напълно безплатно.


Преди 145 години на 16 април в град Велико Търново е подписана първата българска Конституция – Търновската. Това е и поводът началото на кампанията да бъде точно там. Чрез кратка лекция в залата на Учредителното събрание представители на фондация ,,The Convo” и БИПИ представиха кампанията пред ученици и студенти. Идеята за нейното реализиране идва от убедеността на организаторите, че познаването на Конституцията на Република България е важна стъпка от формирането на активно гражданско общество и ангажираността на българите с обществените процеси и развитието на държавата. През 2023 година, Българския институт за правни инициативи провежда национално представително проучване за нагласите към промените в Конституцията. ,,Резултатите показаха, че над 50% от българите не се интересуват от това, че има промени в текстовете, а над 90% нямат представа за какво се отнасят те.“ споделя д-р Теодор Славев, част от екипа на БИПИ. Повече за проучването може да прочетете тук.

Талантливи български творци създават арт корици на българската Конституция

Освен към естествения интелект, кампанията обръща поглед и към изкуствения интелект като безспорна част от настоящата действителност. Една от кориците е изцяло генерирана от AI програмите ChatGPT и Midjourney, като тя е доста абстрактна и е обобщение на колективното разбиране за Конституцията на Република България в интернет пространството. Единствено тя няма да може да бъде поръчана или свалена от сайта. ,,Това е така, не само защото уважаваме и ценим усилията и естествения интелект на визуалните артисти, но и защото вярваме, че както държавата, така и изкуството, трябва да бъдат регулирани от закони, каквито към момента за статута на интелектуалната собственост, създадена от AI, липсва.‘‘ коментира Добромир Джуров, съосновател на фондация The Convo.

Всички издателства, които проявят интерес, ще могат да използват безплатно проектите за дизайн на корица на Конституцията. Издателство Фабер е първото, което се включва в кампанията и решава да разпечатат кориците с авторските творби.

Освен издаването на Конституцията с оригинални корици на визуални артисти, кампанията ще предостави на широката общественост и възможност да чуе

Конституцията на Република България в платформата за аудиокниги, е-книги и подкасти Storytel.

Вижте още: