"В България има огромен брой талантливи и образовани хора, които могат да са двигател за иновациите" споделя Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“ ...

На 23-ти февруари, 2016 г. ще се състои форум на Черноморската банка за търговия и развитие, на който ще се представят различните финансови продукти, предназначени за компании и финансови институции, част от бизнес стратегията на банката за България ...