Днес на 5 ноември 2015 г., от 19:30 часа ще се проведе второто издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност на списание Business Lady – „Златно сърце”. За домакин на събитието е избран хотел Хилтън ...

Проектът е осъществен в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен ...