Интернет на нещатаProgress, от която Telerik е част, обяви резултатите от най-новото си  проучване, насочено към една от водещите технологични теми днес - „Интернет на нещата“ (Internet of Things, IoT).

Първоначалните анализи от проучването, проведено със съдействието на Harbor Research, показват, че 65% от разработваните днес приложения в областта на „Интернет на нещата“  генерират реални приходи.

Разработчиците очакват тази цифра да нарасне до 80% до 2018 г., като  водещите в момента индустрии в сферата на IoT са тези на умните домове, преносимите технологии  (wearables), автомобилите и спорт и фитнеса, разкриват още резултатите.

Проучването, което се проведе през януари и февруари 2015 г., анализира отговорите на 675 разработчици на приложения от цялия свят. Почти половината от анкетираните, 45%, разработват приложения в областта на „Интернет на нещата“. Най-много приложения създават програмистите в САЩ (58%), следвани от тези в  Холандия (50%) и Германия (43%). 

Водещи индустрии днес и утре 

Запитани кои индустрии са ключови за разработката на IoT приложения, участниците в проучването  цитират умните домове (19%), преносимите технологии (13%), автомобилите (11%) и спорта и фитнесa (11%) като основни пазари. Те посочват още, че тези индустрии носят и най-много приходи от разработката на IoT приложения. Публичният сектор е последен в класацията (4%).
 
През следващите от три до пет години се очаква индустриите, които ползват IoT приложения и генерират най-високи приходи от тях, да бъдат здравеопазването (14%), умните градове (13%) и  автомобилите (12%). Очаква се и напредък на публичния сектор, който ще стигне днешния пазар на носими технологии (8%).

Предпочитани технологии

Разработчиците посочват Android като най-добрата операционна система за създаване на приложения за IoT устройства (29%), следвана от Windows (24%), Linux (21%) и iOS (16%).
 
„Броят на свързаните устройства ще се увеличи многократно през следващите години. Gartner 1 дори прогнозират, че той ще достигне 25 милиарда до 2020 г. Нашето проучване показва, че в  дългосрочен план разработчиците виждат най-голям потенциал за приходи при индустриални и  инфраструктурни IoT приложения. За да се възползват максимално от тази възможност обаче, те се
нуждаят от точните технологични инструменти за събиране, анализиране, използване и управление на IoT данни. С правилния подход разработчиците могат да превърнат големите си идеи в бизнес  реалност“, каза Марк Армстронг, вицепрезидент и управляващ директор за Европа, Средния изток  и Африка в Progress.

Сигурност, защита и предизвикателства, свързани с данните

Разработчиците по света се съгласяват, че сигурността и защитата на лични данни, защитата от  зловредни атаки и общата интеграция и управлението на данни са най-големите предизвикателства  пред пазара на IoT приложения. Те потвърждават също, че това са и най-големите предизвикателства при монетизирането на IoT приложенията.

Липса на технологии, умения и инструменти

Докато 77% от анкетираните намират възможностите на IoT за вълнуващи, голяма част от тях  чувстват, че им липсват необходимите технологии, умения и инструменти:
  • 50% от разработчиците нямат или не са сигурни дали имат необходимите технологии днес,  за да отговорят на очакванията, свързани с IoT .
  • 50% от разработчиците не са сигурни или определено нямат необходимите умения и ресурси днес, за да отговорят на очакванията, свързани с IoT.
  • 45% нямат чувството, че имат технологичните инструменти за събиране, анализиране и  използване на контекстуални данни от сензорите.

Разгледайте целия доклад и инфографика с всички резултати от проучването.

Вижте още: