Нуждите и нагласите на потребителите ще променят икономиката на интернет

Тъй като потребителите се насочват към „по-интелигентен“ и дигитален начин на живот, надеждността, сигурността и устойчивостта се очертават като ключовите нужди на бъдещето. Това става ясно от най-новото проучване на Cisco, озаглавено „Broadband Survey“. То се фокусира върху развитието на технологиите и свързаността, както и нарастващата нужда от мобилност в ежедневието ни.

Днес повече от 60% от потребителите в EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) очакват да могат да свържат своите автомобили, уреди и задачи с интернет, а поддръжката на всичко това предполага подобряване на широколентовия достъп и управление на различните рискове, които тази непрекъсната обмяна на данни крие.


Повишената зависимост от интернет за ежедневните задачи означава, че докато скоростта все още е основният приоритет за надграждане (според 40% от анкетираните), то сигурността се е изкачила убедително до второто място (38% от анкетираните). Освен това устойчивостта вече е ключов параметър при избора на потребителите, като 77% от запитаните са готови да плащат повече за интернет връзка с по-нисък въглероден отпечатък.

Новият дневен ред на активните граждани

Хората преосмислят за какво разчитат на интернет, балансирайки класическите изисквания за бързина и надеждност със засилващите се нужди от нарастващо екологично съзнание, сигурна облачна инфраструктура и потреблението на технологии като Интернет на нещата (IoT). Така стигаме до факта, че 79% от участниците в проучването класират достъпът до интернет като критична национална инфраструктура. Това ескалира необходимостта технологичната индустрия да отговори на търсенето и да ускори по пътя към по-устойчив и сигурен интернет за бъдещето.

Проучването на Cisco разкрива, че 65% от потребителите в EMEA са загрижени за въглеродния отпечатък на техния широколентов достъп, като младите хора на възраст 18-24 години са най-загрижени (73%). В допълнение, 77% заявяват, че биха били готови да платят повече за устойчив достъп, като близо една четвърт са готови да платят над 20% отгоре. Това подкрепя една по-широка пазарна тенденция, показана в проучване на Nielsen от 2019 г. и изследване на Globescan от 2022 г., разкриващи широко разпространена информираност на потребителите относно въздействието върху околната среда на продуктите, които използват, както и търсенето на компаниите да смекчат отрицателните си въздействия върху планетата.

Сигурността е приоритет, тъй като все повече процеси се движат онлайн

Успоредно с нарастващите опасения за околната среда, появата на хибридния начин на работа и непрекъснато нарастващото размиване между професионалния и личния живот на служителите носят някои нови рискове. Въпреки че повечето потребители използват своята интернет връзка за важни задачи като банкиране и работа, паролите все още са най-популярният начин (53%), по който респондентите в проучването защитават домашните си мрежи и устройства. Само една четвърт обаче са включили защитната стена на своя рутер. Това е озадачаващо, особено предвид факта, че според предишни изследвания на Cisco 57% от потребителите се притесняват от киберпрестъпници.

Тъй като броят на IoT устройствата онлайн нараства от милиарди до трилиони, расте и търсенето на честотна лента и процесорна мощност за анализиране на всички произведени данни. Според проучването на Cisco няма признаци това да се забавя. Потребителите изглежда приемат прехода към дигиталния живот с уверени стъпки. Мнозинството вече имат или очакват да имат своите коли (67%), осветление (74%), уреди (71%), енергия (76%) и вода (64%) свързани с интернет. Всъщност повече от половината от анкетираните потребители (54%) посочват, че се чувстват положително относно новите начини за свързване на домовете и живота им с глобалната мрежа.

По думите на Гордън Томсън, вицепрезидент в Cisco EMEA, въглеродният отпечатък на сектора на информационните и комуникационни технологии се оценява на около 2,1 – 3,9% от глобалните емисии на парникови газове, а повече от половината от тях идват от мрежи и центрове за данни.

„Cisco е на мисия да трансформира икономиката и устойчивостта на Интернет за бъдещето. Това означава проектиране на продукти с оглед на енергийната ефективност и сигурност, възприемане на принципите на кръговата икономика при разработването на продукти и бизнес операции и възприемане на интелигентен и устойчив подход към управлението на жизнения цикъл.“, заявява Томсън.

„Старата технологична поговорка „по-бързо, по-евтино, по-добре“ не е актуална от дълго време. Сега става дума за опростяване на решения и изграждане на мрежи, които могат да подхранват глобалната свързаност и икономически растеж, улеснявайки и защитавайки цифровизацията и автоматизацията на ежедневните дейности, без да забравяме нашето въздействие върху бъдещето“, допълва той.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...