В МЕУ публично бяха изтеглени серийните номера на 8 машини за гласуване, които ще бъдат използвани в процеса по удостоверяване

Чрез жребий със софтуерен генератор на случаен принцип бяха изтеглени серийните номера на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване. На тегленето на серийните номера в Министерството на електронното управление присъстваха експерти от Българския институт за стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ), представители на политически партии и журналисти.

С цел гарантиране на прозрачност на процеса жребият отново беше публичен. Това е заложено и в актуализираната Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване (ТУМГ) с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията за техническата спецификация, която в момента преминава през процес на обществено обсъждане. Именно с изтеглянето на серийните номера на машините започва и процесът по удостоверяване съгласно чл. 213а от Изборния кодекс.


Тестването на машините ще се осъществя от четири екипа, които ще проверят дали документацията за машините за гласуване отговаря на изискванията на ЦИК, Изборния кодекс и техническата спецификация. БИС ще отговаря за проверката на документите, сертификатите и докладите, издадени за устройствата, и по-специално за това дали са автентични и валидни. БИМ ще извърши лабораторни изследвания на електромагнитното поле на машините с оглед превенция на неправомерен достъп до вота на избирателите. Ще бъдат проверени също така и сигурността на информацията, която устройствата съхраняват и обработват, както и дали софтуерът и хардуерът на машините за гласуване отговарят на заложените в Изборния кодекс изисквания.

Трите институции ще поискат в най-кратки срокове от Централната избирателна комисия да им предостави информационните активи, в т.ч. машините, които бяха определени чрез жребий, след което ще започне и същинският процес по тяхното удостоверяване.

Вижте още: