Да излезем от меморандума с Gemcorp възможно най-бързо

Моите констатации относно меморандума на правителството с Gemcorp и IP3:

Необвързващ и тристранен между Република България, Gemcorp и IP3. Предметът е твърде широк, с неясни граници на планиране и реализация на всевъзможни енергийни проекти: зелени, газови (вкл. доработка на интерконектора с Гърция, от каквато той няма нужда), втечнен газ от САЩ, модулни ядрени реактори, водород, проекти в Марица Изток, проекти в Топлофикация- София, обучение на служителите на АЯР, съвместно разработване на политики и пътни карти на България в енергийната сфера.

На практика цялата ни енергийна политика ще съгласуваме с външни частни фактори - Gemcorp и IP3. Gemcorp е с регистрация в Джърси, офшорна британска зона и има руски корени.

Кои са крайните собственици днес и произходът на парите не се разкрива и декларира. Липсват гаранции и декларации, дадени в полза на България по този въпрос в меморандума.

Предвижда се проектите да бъдат съ-финансирани от държавата, без конкретика. Финансовите и други ангажименти на България в меморандума не са ясно формулирани и отварят врата за интерпретации, а се предвижда на негова база да се сключват конкретни договори, да се изготвят стратегии и работни планове, съвместни проучвания.

Макар и необвързващ, меморандумът има политическо значение, тъй като отразява политическата воля на правителството. Съответно всички администрации и министерства ще трябва да съобразяват политиките и бюджетите си с него. Затова и не приемам аргумента, че е необвързващ и последици. Напротив, по него ще се формират политики и държавни разходи.

Напълно неясно ми е защо правителството влиза в непрозрачен съюз, без никаква състезателна процедура. Още по-неясно ми е защо огромна американска компания като IP3, строила освен другото ядрени централи в Саудитска Арабия, е влязла в съдружие с очевидно спорен фонд като Gemcorp.

Няма нужда от проверка на ДАНС, както обяви Кирил Петков, bird.bg свършиха тази работа.

Просто трябва да излезем от този меморандум, преди да сме започнали.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...