Инфлацията като обир
Инфлацията е най-големия обир, който може да се случи на тези, които създават богатство - с реалния си труд, упоритост, умения и съзидание.

Инфлацията не е случайно явление, тя е креатура на същите тези централни банки и обслужващия ги политически персонал, които обясняват, че това всъщност е нашето спасение.

Масираното печатане на пари, контролирането на инфлацията до „здравословна“, финансиализацията на икономиката означават само едно - трупане на дълг. Дълг, който нито централните банки, нито правителствата ще платят - те просто го прехвърлят на средната класа и работещите.

Вижте още: