Колко още ще се задълбочи демографската криза?

Най-големият проблем на човечеството в момента е демографската криза. Криза, която дори не е достигнала още своят апогей, а устоите на обществения строй в нашата цивилизация започват вече да се сриват пред очите ни. Но какви са измеренията на тази криза - нека ви го покажа математически. Има една мярка наречена коефициент на плодовитост. Тя измерва в едно население по колко деца се падат средно на жена (грубо казано).

Границата на възпроизвеждане е 2.1 - който народ има коефициент под 2.1 е с намаляващо население, а над 2.1 е с нарастващо население. Има една ключова граница от 1.9 - в историята който народ е паднал под границата от 1.9, не се е върнал никога над нея. И е изчезнал. България в момента има коефициент на плодовитост от около 1.56 - следователно ние отдавна сме преминали точката, от която няма връщане. И е въпрос на време хилядолетният ни народ да бъде изместен от друг народ. Ние вече виждаме, че нямаме достатъчно млади мъже да охраняват границата ни. Вече виждаме тълпите от хора, които прииждат на наша територия и които не можем да спрем.


Но такова е положението и в целия западен свят, а и не само в западния. Китай е с коефициент от 1.28. Народът, който до скоро се опасявахме дали няма да обладае целия свят, всъщност е възможно да изчезне дори преди нас. Но "първенецът" в тази класация е Южна Корея. Корейците имат коефициент на плодовитост от 0.84. Но какво означават тези числа? Коефициент от 0.84 означава, че на 100 корейци ще се падат знаете ли колко правнуци? 60? 30? 10? Не - ЧЕТИРИ. Точно така, за около 100 години - след 4 поколения - ще изчезне 96% от населението на държавата.

А ние затворихме света за болест, от която измираха 1-2% от заболелите, и то при завишени данни без аутопсия, и то основно от възрастното население. 96% от населението на Корея ще изчезне в следващите 100 години от глупост. Защото не правят деца. Защото им е втълпено, че децата не са приоритет.

Знаете ли каква е официалната причина, според правителството, младите корейци да не правят деца? Защото са им непосилни разходите за образование (сякаш това има нещо общо с раждането на деца) и за собствено жилище. Помислете малко над това - в държава, в която 96% от населението ще изчезне в следващия век, жилищата са недостъпно скъпи. Защото има търсене.

Вижте още: