Контрол на цените на храните! Мисията невъзможна!

Правителството ще контролира цените на храните от производител до щанда!?

Как?

Навремето имаше Комитет по цените. Но, времето беше друго.

Днес е у нас е някакъв вид свободен пазар.

За да се контролира крайната цена, то трябва да се контролира производител, надценката по веригата на доставки, цената на преработка, съхранение, транспорт, фира и други.

При настоящата нормативна и държавна уредба, то държавната власт трябва:

⚠️ - да докаже спекула;

⚠️ - да докаже наличие на картелно споразумение;

⚠️ - олигополно или монополно положение или предимство.

А това изисква време, желание и постоянство.

Дори да има административно доказани злоупотреби, то процедурите през администрацията и съда ще отнемат години. Или се открива ловния сезон на вещици?

Или ще трябва да се приеме нормативна уредба по подобие на тази за търговия с лекарства, но и там както се вижда от цените им, нещо не е наред. А време няма!

Както може да се прогнозира към днешна дата, на базата на опитите на властта за успокояване на движението на цените на горивата, на тока, на дървата и водата, които много по-бързо и лесно могат да бъдат овладени от държавата, мисията е невъзможна.

Отново се пропуска, умишлено или не, че главният виновник е цената на енергията, която бе повишена неимоверно с неистовите политически игри на глобално ниво. А у нас въпреки ниската цена за производство се допусна повишение, защото такава била на борсите!?

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...