Наближаващата индустриална катасрофа в Европа

Сигурен съм, че има и много други начини да се покаже индустриалната катастрофа на Германия, но за мен този е сред най-ясните:

Производството и потреблението на електроенергия в Германия отчитат исторически срив. Той не е уникален само за 2023 г., въпреки че тя е наистина шокираща. Тенденцията е отлично видима от 2017 г.


Само за 6 години имаме спад на производството с 21% и на потреблението с 12%. От огромен износител страната се превърна в голям вносител на електричество.

Забележете, че това се случва въпреки гигантските инвестиции, субсидии и всякакво друго подпомагане както на проекти за производство на ток от ВЕИ, така и на големите индустриални потребители и масовия консуматор.

Последните включват най-вече закупуване на термопомпи и електромобили, които да електрифицират отоплението и транспорта. Няма да навлизам отново в обяснение на причините - правил съм го хиляди пъти.

Само ще обърна внимание (втората графика), че въпреки гигантския ръст на инсталираните производствени мощности от ВЕИ (особено слънце и вятър) в последните 20 г., тези на фосилни горива не намаляват - даже растат.

Наближаващата индустриална катасрофа в Европа

Да, ТЕЦ на газ и въглища произвеждат много по-малко, но са там и се поддържат в готовност, което е ужасно скъпо положение. Слънцето и вятърът не могат надеждно да заместят и 1 kW инсталирана мощност от контролируем енергиен източник. Затова крайната цена на тока само расте, а немската енергийно-интензивна индустрия има избор - или да напусне или да загине...

Подобен процес вече се случва и в почти всички страни в Европейския съюз. Само голяма и спешна политическа промяна може да го забави и/или обърне.

Вижте още: