От какво точно ще ни възстановява Планът за възстановяване?

"Износът на стоки отчита ръст от 40.2% за периода януари-ноември 2022 спрямо същите 11 месеца на 2021 г., или с 25.1 милиарда лева.

Противно на популярното обяснение, далеч не всичко се дължи на повече износ на ток и оръжие.

Два са факторите - реален ръст на индустриалното производство на българските предприятия и инфлацията. Заради базовия ефект (нараснали цени есента и зимата 2021/2022) инфлацията ще намалява, оттам - и номиналните ръстове в износа. Например за ноември ръстът на годишна база вече спада - "едва" 35%.

Поддържам прогнозата, че за цялата 2022 г. износът на стоки ще надхвърли 95 млрд. лева."

Този огромен ръст на индустриалната продукция се дължи в голяма степен на наличието на субсидиран ток, който имаме благодарение на големия си износ и рекордната работа на мините и ТЕЦ. Освен това ние икономически сме "малка Русия" - изнасяме много от същите неща към ЕС - горива, метали, торове, химикали...

И един логичен въпрос:

От какво точно ще ни възстановява Планът за възстановяване, който ни изнудва да съсипем работещите неща в България?

Вижте още: