Политики в стил “след мен и потоп”

Асен Василев ще се опита да източи касата на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), за да закърпи бюджета и да свали дефицита до 3% от БВП. Това става ясно от писмо изпратено от него до новия енергиен министър, чиято автентичност вече бе потвърдена от няколко медии. И то няколко медии с много различна политическа ориентация.

Асен Василев иска новият енергиен министър да накара БЕХ да променят вече изготвен, одитиран и заверен финансов отчет за 2022 като в отчета за приходите и разходите бъдат премахнати разходи за обезценки за финансовата 2022. Така печалбата ще се увеличи и ще може да бъде разпределен по-голям дивидент към държавата, който ще е достатъчно висок, за да се закърпи дефицита.


Първо, абсолютно нередно е финансов министър да иска пренаписването на вече изготвен и заверен финансов отчет. Подобни "препоръки" теоретично могат да се правят само на база резултат от нов независим одит. И дори тогава не съм сигурен дали вече заверен отчет може да се пренаписва. А според "Медиапул" оригиналният одитор дори е препоръчал ПО-ВИСОКА стойност на въпросните обезценки, които Василев иска да ИЗЧЕЗНАТ.

Второ, това, което се иска може да създаде проблеми с ликвидността на БЕХ. Дивидентът е изходящ паричен поток, и ако входящите парични потоци (например от очаквани вземания) не са достатъчно високи, БЕХ може да остане без достатъчно налични пари в касата, за да покрива текущи разходи и задължения. Именно затова в отчета за приходите и разходите се вписват обезценки по очаквани вземания.

Ако БЕХ изпита проблеми с ликвидността това би застрашило стабилността на енергетиката като цяло. Целият енергиен сектор на страната зависи от БЕХ. И всичко това се прави за какво? За едно краткосрочно закърпване на бюджета, което няма да издържи за повече от година напред.

Ако държавата източи касата на БЕХ тази година и така свали дефицита до 3% от БВП, това не решава същинския проблем с бюджета. Догодина пак ще сме изправени пред твърде голям дефицит, защото проблемът е структурен, най-вече в сферата на текущите разходи. За да кърпиш този проблем няма как всяка година да точиш 100% дивидент от БЕХ, и то при изкуствено занижени разходи за обезценки. Рано или късно нещо ще изгърми, преносно или дори буквално, понеже говорим за енергетика.

Асен Василев започва новия си мандат като финансов министър по същия начин, по който приключия предходния - с безотговорни политики, които залагат дългосрочни рискове пред държавата. Манталитет в стил "след мен и потоп", който аз интерпретирам като ясен сигнал, че настоящият финансов министър не планира да се задържи дълго на българската политическа сцена. Защото ако се задържи подобни политики рано или късно ще му изядат главата.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...