Защо непрекъснато говорим за природния газ?

Енергийната криза и войната в Украйна приковаха публичното внимание върху различните енергийни източници, но на най-голям интерес се радва природният газ. Причините са основно две:

1. Природният газ е енергийният източник на 21 век!

През 2021 г. човечеството използва над 145 EJ енергия от газ, което е почти 25% от всичката първична енергия и около 1.5 пъти повече от сбора на хидроенергията, ядрената енергия и всички ВЕИ. Само в периода 2009-2021 г. потреблението на газ е нараснало с почти 40 EJ годишно, което отново е повече както от ръста на всички гореизброени ниско-въглеродни източници (38 EJ/г.), така и от ръста на нефта и въглищата взети заедно (32 EJ/г.).

2. Европа допусна да бъде ужасяващо зависима от Русия за доставките на газ!

Тук няма нужда от повече коментари - треперещите гласчета, с които политическите "лидери" в ЕС коментират темата, стигат...

Вижте още:

На 5 август 2022 г. Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, и Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българската...