Актуални данни и прогнози за бизнес климата у нас представи ADVANTAGE AUSTRIA

Близо 70% от австрийските компании отчитат запазване или подобряване на бизнес средата у нас, а оптимистично настроените за 2024 г. са близо 20%.

На среща с медии в Kronospan Design Center Австрийското търговско представителство (ADVANTAGE AUSTRIA) у нас огласи резултатите от своята традиционна годишна анкета сред австрийските инвеститори в България, която оценява бизнес климата в страната. Проучването е проведено в края на 2023 г. с участието на 96 ръководители на австрийски компании.

В събитието се включиха Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и представители на австрийския бизнес.

Австрийският бизнес бе представен от Николай Банков, управител на Кроношпан България, Александър Сипек, управител на ЕВН България Груп и Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп. Висшите мениджъри споделиха с аудиторията своя опит като австрийски инвеститори в нашата страна.

Цветан Симеонов: „Като всяка година проучването сред австрийския бизнес в България на Advantage Austria e важна част от цялостната оценка на икономическата среда в България и нейните елементи. Като цяло няма съществени разлики в оценките за бизнес средата, сравнено и с ежегодно провеждащото се от БТПП проучване на Европалати в България.
Начинът на провеждане на проучването на Advantage Austria, позволява да бъдат поставени и повече въпроси за оценка на Австрийските фирми, което ще бъде от полза и за БТПП при оформяне на позиции и политики по водещи икономически и инвестиционни теми в България.“

Николай Банков: „Увеличаването на ползването на дървесина и достигането на средно-европейските практики при устойчивото управление на горите ще ни гарантира поддържане на доброто им здравословно състояние и ще подпомогне мебелната индустрия, бранш, който създава повече от 3% от БВП на България, има допълнителен потенциал за развитие и ползи за обществото и осигурява заетост на населението в слабо развити райони на страната.“

Александър Сипек: „Вярвам, че България има значителен потенциал да привлече нови чуждестранни инвеститори, ако провежда стабилна и предвидима политика, реализира национална дигитализация на всички общински и държавни служби и положи усилия за обучаване на квалифициран работен персонал.“

Светла Несторова: „Пожелаваме си за 30г. юбилей на фирмата в България да влезем в еврозоната. Това не само ще облекчи сектора от капиталова гледна точка, а и ще означава още по–добри условия за българските потребители.“

Филип Купфер постави акцент върху сравнително оптимистичните очаквания на българо-австрийския бизнес въпреки сложната обстановка в света: „Резултатите от анкетата отчитат по-голям оптимизъм за развитието на бизнес климата в България, като при 12% за миналата година сега делът на оптимистите достига 19%. Австрийските компании в България гледат уверено напред и са готови за внедряването на изкуствения интелект и приемането на еврото в страната. В същото време много от тях изразяват опасения от неблагоприятната геополитическа обстановка на военни конфликти и санкции и виждат в този фактор най-голям повод за тревоги за своя бизнес“, посочи г-н Купфер.
Филип Купфер се спря по-подробно на резултатите от ежегодното допитване сред австрийските фирми за бизнес климата в България.

Какви са данните:

При общата оценка на бизнес климата у нас през 2023 г. 23% от анкетираните мениджъри (спрямо 19% за 2022 г.) отчитат подобрение, а 46% не виждат промяна. Значително по-нисък процент от тях докладват влошаване – 31% спрямо 45% при анкетата за 2022 г. По отношение на очакванията за бизнес средата през 2024 г. наблюдаваме по-изразен оптимизъм, като 19% предвиждат подобрение (при 12% миналата година), а 37% – влошаване (с 10 процентни пункта по-малко от предишното проучване). В същото време 43% не очакват съществени промени през годината.

При оценката на обществено-политическата рамка и институционална среда в България представителите на австрийските компании оценяват положително системата за мита и данъци у нас (81%), качеството на местните доставчици (66%), навременното плащане (62%) и разходите за труд (58%).

В същото време съществено неодобрение събират бюрократичните пречки (80%), борбата с корупцията и престъпността (79%), липсата на работна ръка (73%), политическата нестабилност (72%) и липсата на предвидима икономическа политика (71%).

Висок процент от мениджърите на австрийски компании (23%) очакват да увеличат своя персонал, 37% очакват ръст на оборотите, а 25% прогнозират увеличение на инвестициите. В оценката за развитието на продукти и услуги, базирани на изкуствен интелект, преобладават очаквания за нарастването на ролята на тази възлова иновация (40%).

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...