Американската търговска камара в България (АмЧам) представи на 7.03. 2017 г. своята Бяла книга за 2017 г. пред представители на медии. Красимира Чемишанска, президент на АмЧам и управител на Амджен България обяви три основни приоритета, идентифицирани в Бялата книга – устойчива икономическа и бизнес среда, развитие на човешкия капитал и върховенство на закона и правоприлагане. Приоритетите са базирани на консултации с фирмите-членове на камарата във всички сектори на икономиката.


През последния месец Камарата проведе срещи с основните политически партии, за да обсъди с тях икономическите приоритети, които са в основата на Бялата книга и за да участва все по-активно в законодателния процес в следващия парламент, каза още Чемишанска. Камарата планира да представи Бялата книга на следващото правителство.

Сергей Койнов, вицепрезидент на АмЧам и управител на Ей Джи Кепитъл представи препоръките на АмЧам за подобряване на бизнес средата, включващи повече правомощия на Българската агенция за инвестиции, която да бъде пряко подчинена на министър-председателя, изготвяне на дългосрочна данъчна политика, която да бъде публично достъпна и разработена в консултация с всички заинтересовани страни, и най-вече запазване на 10%-ната единна ставка на данъка върху доходите на физическите и юридическите лица и преустановяване на тенденцията за редовно увеличение на максималния осигурителен праг.

Пред последните 7-8 години чуждестранните инвестиции бяха на изключително ниско ниво. Това до голяма степен беше компенсирано от еврофондовете, но те ще спрат в един момент . Сергей Койнов коментира, че по отношение на обществените поръчки за Камарата е важно да има равен достъп на българските и чуждестранни участници до обществени поръчки,. Той призова и за развитие на капиталовия пазар, който би могъл да подкрепи много нови предприемачески и инвестиционни проекти и ще допринесе за ръст на икономиката.

Това, което възпира както чуждестранните, така и българските инвеститори, е високото ниво на корупция, обяви Алекс Нестор, изпълнителен директор на Американската търговска камара. Г-н Нестор коментира и важността на завършването на процеса на либерализация на енергийния пазар в България, както и необходимостта от запазване на стабилност и предвидимост в енергийния сектор.

Целенасочената работа и политики в областта на образованието дават реални възможности за развитие на човешкия капитал, посочи Ива Тодорова, член на борда на директорите на АмЧам и директор правителствени политики и регулаторни режими в Ай Би Ем. Всяко следващо правителство следва да си поставя за цел развитие поне на базови ИТ умения, призова Тодорова. Сред младите българи има 42% функционална неграмотност, а едва 31% от българските граждани имат базови цифрови умения. Ива Тодорова подчерта и необходимостта от промени в трудовото законодателство, с цел да бъде адекватно на бързо-променящата се икономическа среда и технологични развития.

Бялата книга на Камарата представя стратегическите цели, по които се отбелязва напредъка по осъществяване на мисията на Американска търговска камара в България- да насърчава положителен бизнес и инвестиционен климат, подкрепен от силна система на управление, прозрачност и предсказуемост.

За повече информация, моля вижте пълния текст на Бялата книга тук:
http://amcham.bg/wp-content/uploads/2017/03/AmChamWhitePaper_BG_FINAL.pdf

Резюме:
http://amcham.bg/wp-content/uploads/2017/03/AmChamWhitePaper_executive-summary_BG_FINAL.pdf

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...