„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД в партньорство с “Инниммо Адвайзърс” обявяват конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти. До три проекта ще бъдат подкрепени под формата на дялова инвестиция, с общ фонд 200 000 евро.

Кандидатите трябва да представят иновативна идея с висок потенциал на реализация в някои от следните сектори:

  • минна индустрия;

  • преработвателна индустрия;

  • компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ;

  • химическа промишленост;

  • рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда;

  • електроника, електрически двигатели.

Под иновативна бизнес идея се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност на българския пазар. Продуктът/процесът/услугата трябва да бъда на пазара не повече от 2 години. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието н а проекта.

На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса. Крайният срок за кандидатстване е 31.10.2014.

Асарел-Инвестмънт“ ЕАД e инвестиционната компания на лидера в добива и обогатяването на медни руди в България „Асарел-Медет” АД. „Асарел-Медет” АД е първата българска компания, която през 2005 г. получава Сертификат за Инвеститор първи клас от Българската агенция за инвестиции заради мащабния си проект за модернизация на производството.

Инниммо Адвайзърс“ е българска консултантска компания в областта на инвестиционното банкиране, специализирана в предоставянето на услуги и решения по инвестиционни проекти, корпоративни финанси, сливания и придобивания, преструктуриране и управление на активи.

Може да разгледате и уебсайта на конкурса: www.asarel-contest.com

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...