Компания „Южен Поток България“ АД обяви резултатите от конкурса за извършване на работно проектиране, доставка на оборудване и материали, строително-монтажни дейности, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на преносния газопровод «Южен поток» на територията на Република България.

Победителят в конкурса е «Стройтрансгаз консорциум», в състава на който влизат руската компания ЗАО «Стройтрансгаз» и „Газпроект Юг“ АД от България.

В публичния търг, стартирал през декември 2013 година, участваха 11 кандидата. Измежду участниците в конкурса имаше компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Индия, Италия, Русия, Швейцария и Япония.

Конкурсът се проведе на два етапа. На първия етап подборът на кандидатите се провеждаше въз основа на анализ на съответствието на комплектността и съдържанието на представените от кандидатите пакети документи, съгласно условията за участие. На втория етап, конкурсната комисия оцени представените технически и финансови оферти на претендентите. По резултатите от извършената оценка на офертите е определен победителят в конкурса.

Вижте още: