Австрийско посолство - Търговски отдел и Българска минно-геоложка камара Ви канят на 17.10.2017г. на стопанска мисия „Миннодобивна индустрия и металургия“ в хотел Holiday Inn от 14:00 ч до 17:00ч.  В София ще пристигнат представители на следните австрийски фирми, които имат дългогодишен опит и компетентност в тези области:

 • ·SCHIEBEL Antriebstechnik GmbH - Продукти за контрол на течности и газове; разработва и произвежда електрически задвижки
 • ·BBG Baugeräte GmbH - Пневматични чукове в различни размери и характеристики
 • ·AURO Austria GmbH - пластмасова арматура, пластмасови фасонни части и тръби, произведени от най-различни пластмаси –напр. PP, PE, PVC, PVDF, ECTFE
 • ·IMR metal powder technology GmbH – групата IMR участва в целия процес от добива на неметални полезни изкопаеми до преработката на метали и други продукти, както и доставят индустриални метали и разработват химически продукти
 • ·FLSmidth Krebs GmbH - дизайн, избор и приложение на хидроциклони и суспензионни помпи и спирателни клапани
 • ·Sempetrans – иновативни решения за поточни ленти, международен лидер в разработването и производството на висококачествени гумени и пластмасови изделия
 • ·Montanuniversität Leoben – подготовка на специалисти за миннодобивната индустрия и металургията, научно-техническа дейност, разработване на проекти с фирмите от бранша
 • ·HellermannTyton GmbH - продукти за свързването на кабели в снопове, закрепването, защитата, маркирането и обработката на кабели и проводници, както и на компоненти за тяхното свързване
 • ·Voest Alpine Intertrading – търговия с руда и метали, логистика и финансиране
 • ·Voest Alpine Stahl & Service center GmbH – производител на стомана и продукти от стомана
 • ·Andritz Separation - екстензивно портфолио от технологии: лентови, дискови и барабанни филтри, лентови преси и филтър-преси, филтри с надналягане и центрофуги, гравитачни уплътнители и термални изсушителни системи
 • Rockmore – производител на висококачествени пробивни инструменти.

Вижте още: