1475412Австрийски компании от областта на инфраструктурата и транспортните технологии представиха своето ноу хау, най-новите си продукти, решения и услуги по време на форума „Транспортна инфраструктура“. Събитието беше организирано от AdvantageAustria(Австрийско търговско представителство) и се проведе в София на 2 и 3 май 2018г.  

Австрийският президент Ван дер Белен е за пръв път в България след встъпването му в длъжност. Ван дер Белен изтъкна, че търговското салдо между двете страни почти е изравнено, при стокооборота води Австрия, при услугите – България. Една от причините за преимуществото на България са ITуслугите, за което президентът на Австрия ни поздравява. Той допълни, че кохезионните фондове на Европейския съюз са от полза не само за ново присъединяващите се страни (Бележка: източноевропейските страни, които използват фондове на ЕС, като напр. България и др.), но и за страните-членове на ЕС, които правят вноски в тях. 

Румен Радев оцени високо значимостта на австрийския бизнес в България, като дълготрайно пъртньорство, което създава работни места, грижи се за квалификацията на служителите си и допринася за развитие на нова бизнес среда. Българският президент увери инвеститорите, че България е и ще бъде бизнес дестинация с много предимства – геостратегическо положение, достъп до различни пазари, коректни отношения, ниски оперативни разходи и данъчни ставки.  

Зам.–председателят на Стопанска камара на Австрия д–р Рихард Шенц припомни дългогодишното сътрудничеството между България и Австрия в областта на инфраструктурата – започвайки още в далечната 1891г. с участието на австрийската фирма Waagner Biro в строителството на Орлов и Лъвов мост, доставката на жълтите павета, а в наши дни със сигнална техника за жп и метро транспорт и др. 

Форумът беше платформа за директни контакти между австрийски и български компании и институции от бранша. В състава на австрийската делегация участваха 13 компании от секторите пътища, железопътен транспорт, комуникационна техника, сигнализация и др. От българска страна със свои представители се включиха повече от 85 фирми. Сред обсъжданите теми бяха и възможности за развиване на дейност в Австрия и други страни. 

 

Вижте още: