Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с обновено ръководство

На отчетно-изборното събрание на Българската мрежа, което се проведе на 21 февруари 2023 г. в СофияТех Парк, гр. София, бяха избрани членове на Националния и Контролния съвет, както и председател на сдружението за мандат 2023 г. – 2027 г. Членството в Българската мрежа не е персонално, а на компании и организации, и присъединяването към нея, както и към управителните органи преминава през верификация от Централата на Глобалния договор на ООН.

За членове на НС бяха преизбрани Асарел–Медет, Овергаз, Софарма и фондация BCause, а Аурубис, Солвей Соди и Лидл България са новите попълнения на ръководния орган. Членовете на Националния съвет имат ръководни, представителни и лидерски функции, а ангажиментите им са свързани не само с дейността на Мрежата с с Глобалния договор в Ню Йорк и CSR Europe, но и с утвърждаване на устойчивостта като единствения път на развитие и просперитет на бизнеса и обществото.  

Членове на Контролния съвет за новия мандат са Инвестор медия груп, СУ „Св. Климент Охридски“ и Кауфланд България.  Участието в двата съвета на организацията е въпрос на доверие, чест и престиж. 

За председател на Българската мрежа единодушно беше избран Димитър Цоцорков, Председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет", който беше избран за SDG пионер за България и е сред 10те SDG Пионери в глобален мащаб. 

Той поема престижния пост след два знакови мандата на Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика. По време на неговото председателство Българската мрежа се разрасна с нови членове, емблематични проекти като „Гордея се с труда на моите родители“, „Базар на професиите“ и „Игри за добрини“, коитобяха припознати от десетки компании, а Сдружението днес е член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към МТСП и на Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България. 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с обновено ръководство

Заедно с това моделът на работа на Българската мрежа чрез колективни проекти по теми, значими за държавата и региона, получи признание от Глобалния договор и вече е част от стратегията за разрастване на организацията в световен мащаб. „Българската мрежа е обединение на отговорния бизнес. Ние сме елитен клуб, без да сме елитарен, който показва и гарантира, че бизнесъте сила за добро.

 
Извън производството на иновативни и  качествени продукти, инвестираме в ползи за обществото, което никой не изисква и не може да очаква. Не само с множеството CSR проектина всяка една от компаниите, но и в колективните проекти, които създаваме и развиваме, за да стане България едно по-добро място.  С тях постигаме по-значими резултати, които заедно с съвместната работа, ни носят удовлетворение и вдъхновение за нови.“  сподели Огнян Траянов при затваряне на мандатите си.. Огнян Траянов пое ангажимента да подкрепя дейността на организацията и новия Национален съвет със знанията и опита си. 

По време на събранието бяха утвърдени отчета за дейността на организацията и плана за работа за настоящата година, който ще бъде подробно разписан по време на традиционния Ден на стратегическото мислене в края на месец март 2023 г.

Официално бяха връчени и сертификатите за членство на две от трите присъединили се към Българската мрежа от началото на годината компании – Загорка и Куминиано Фрудс. Очаква се през 2023 г. Сдружението да се разрасне с още компании, включително клонове на мултинационални такиваи да разшири дейността си.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с обновено ръководство

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...