1374122ЕКОПАК България инвестира над 4 млн. лв. в четири проекта за намаляване на количествата депонирани отпадъци от опаковки. За първи път през 2016 г. организацията започва да събира разделно отпадъци директно от хотели, ресторанти и кафенета. Целта е да се повиши чистотата на суровините за рециклиране и да се намалят разходите за обработване на отпадъците.

Заключваща хидравлична система за цветните контейнери, пълна подмяна на „раклите“ с контейнери тип „иглу“ и разделно събиране „от врата на врата“ са останалите проекти, с които ЕКОПАК България ще намалява отпадъците от опаковки на сметищата.

До края на 2016 г. са подменени 12 734 от общо 14 541 контейнера с контейнери тип „иглу“ в 64 общини. Благодарение на малките отвори на иглутата количеството битов отпадък в тях намалява, повишава се и чистотата на суровината за рециклиране с 50%.

През 2016 г. ЕКОПАК България преизпълни целите за рециклиране с над 4%. Общото рециклирано количество е 64,19% от декларираните количества опаковки, а определената от закона цел е 60%. През миналата година 1226 компании-членки на ЕКОПАК България са декларирали 155 978 т опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 100 117, 47 т отпадъци от опаковки, от които 47 746,38 т хартия, 23 795,52 т стъкло, 16 874,08 т пластмаса, 4 806,94 т метал и 6 851,77 т дървесина.

През миналата година ЕКОПАК България вложи 2,5 млн. лв. в първата в страната инсталация за сортиране на стъкло по цвят в с. Равно поле. Тя има капацитет да обработва 100 тона стъклени опаковки на ден.

За 13-та поредна година ЕКОПАК България затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,4% пазарен дял. Организацията покрива 2 630 718 жители население и обслужва 14 541 цветни контейнера по данни на МОСВ за 2016 г.

Контейнерите се обслужват от 38 камиона с интегрирана GPS система, която следи в реално време извозването на отпадъците по вид.

„През 2017 г. ЕКОПАК България ще инвестира 1,1 млн. лв. в изграждането на нова инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София“, съобщи изпълнителният директор на ЕКОПАК България Тодор Бургуджиев..

От тази година организацията ще се грижи за разделното събиране на отпадъци от опаковки в 22 нови общини.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...