На 6 юни 2017 г. (вторник) в хотел Хилтън София ще се проведе шестото издание на Годишните награди на списание Business Lady, инициирани от сп. Business Lady и Business Lady Club. Наградите се връчват за най-голям принос на българската делова жена в различни категории. Целят да се даде гласност на успешните управленски модели, ефективните бизнес практики и адекватно развитие на човешкия капитал, като по този начин се поощри женското предприемачеството сред българската общественост. Наградите са продължение на основната цел на изданието - да споделя успешни бизнес практики, да бъде трибуна за различни професионални успехи, лични качества и достижения.

Годишните награди се реализират с официалното партньорство на Българска търговско-промишлена палата, Български съвет за устойчиво развитие, Български форум на бизнес лидерите, Българска асоциация за управление на хора и Бизнес лейди клуб. Медийни партньори на церемонията са: радио Фокус, ИА Фокус, ИА Кросс, b2bmedia.bg, Mail.BG, Radar.BG, Manifesto.BG.

Подбрани са различни критерии, сред които Успешен мениджмънт, Ефективни комуникации, Иновативен мениджмънт, Социална дейност, Грижа за обществото, Устойчиво развитие, Иновации, Успешно управление на човешкия капитал, Добро пазарно позициониране, Висок професионализъм и стандарти в работата и други, в които успешни дами ще бъдат оценени подобаващо в съответните отрасли – Финансов сектор, Застраховане, Инудстрия, Туризъм, Икономика и мениджмънт, Строителство и архитектура, Медии, Здравеопазване, Фармация, Човешки ресурси, Високи технологии, НПО сектор, Ритейл сектор.

Наградите се връчват за заслуги, свързани с богат професионален опит, ноу-хау, устойчиво развитие, прилагане на иновативен и успешен мениджмънт, успешно прилагане и адаптиране на добри практики, успешно развитие на човешкия капитал, конкурентоспособност и иновации, позитивен обществен имидж и други.

Вижте още: