1370217София набира популярност като новата гореща дигиталната и старт-ъп точка на Югоизточна Европа, казва Стефан Йонков, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин в специално интервю за b2b Media.

Стефан Йонков е ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин, Федерална Република Германия и член на Надзорния съвет на Германо-българския форум - НПО с идеална цел подпомагане развитието на двустранните отношения между двете държави.Международният му бизнес опит включва работа в областта на фармацевтичния и оръжейния бизнес, както и мандат като ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Р България в Индия. Носител на наградата на Министерството на икономиката и БТПП за най-добър търговски представител на България за 2015 г. Владее немски и английски език.

Какви активности има СТИВ-Берлин за двустранните отношения между немския и българския бизнес в последната една година?
През последната една година усилията ни се концентрираха в 3 конкретни направления: на първо място: инициативи на проактивно привличане на нови германски инвеститори в България, второ: оказване на съдействие и помощ на българския бизнес по установяване на пряк контакт с потенциални немски партньори с цел търсене на възможности за повишаване българския износ за Германия и на трето място: развиване на изцяло нови области на двустранно партньорство. Конкретните резултати от тези активности са налице и бихме могли да се похвалим с много натоварена програма. Събудихме интереса и към момента работим по 3 инвестиционни проекта с германски компании от автомобилната индустрия и 2 такива в сферата на металургията, ежедневно съдействаме на български компании, търсещи възможни партньорства с потенциални германски партньори. Създадохме ново и устойчиво партньорство с една от най-влиятелните бизнес организации на федерално ниво – тази на малкия и среден бизнес, с която подписахме Меморандум за сътрудничество и планираме разкриване на тяхно представителство в България.  Допълнително развихме напълно нови партньорства между България и Германия в актуалната сфера на предприемачеството и стартъпите.
 
Какви нетрадиционни канали за достигане на бизнеса използвате и доколко дигитализацията е навлязла в работата ви?
За първи път  в Германия СТИВ-Берлин стартира онлайн маркетингова кампания чрез директен мейлинг, адресиран до селектирани германски компании – потенциални инвеститори, чрез който по проактивен начин достигаме нашите целеви групи –като базата данни с контакти постоянно расте. Това е един нетрадиционен, нов,  дигитален и успешен канал на комуникация. Допълнително разработваме нови дигитални форми на комуникация с германския бизнес в сътрудничество с представители на българското стартъп общество, което успешно представя България като център в Югоизточна Европа на иновации и квалифицирани млади хора, създаващи умни и работещи идеи.
 
Напоследък фокус е start-up бизнесът, споделете какво правите в тази посока?
Берлин е градът, известен като европейската столица на стартъпите, а София набира популярност като новата гореща дигиталната и старт-ъп точка на Югоизточна Европа. И това е напълно логично и заслужено развитие при толкова много талантливи млади българи и при силно развития ИТ сектор в нашата страна. Радвам се, че за изключително кратко време успяхме да изградим един напълно нов мост на партньорство между двете столици по линия на стартъпите – между българските стартъп асоциации и Федералната Асоциация на германските стартъпи. Подписахме Меморандум за разбирателство между тях и взехме участие, благодарение на подкрепата на Министерството на икономиката, като страна-партньор във водещото изложение Стартъп Кемп Берлин 2017 през м. април 2017, където България за първи път попадна под прожекторите като център на стартъпите и иновациите в Югоизточна Европа. СТИВ-Берлин постоянно оказва съдействие на български стартъп компании по намиране на потенциални партньорства за техните продукти в Германия – вдъхновяващи са идеите на тези млади българи, които са създали качествени и иновативни продукти, търсещи своята реализация в Германия. Примерите са много – от дигитална платформа за ИТ обучения, през редица новаторски мобилни апликации до иновативна уайтборд  боя за стени  и онлайн магазин за български био храни за германските потребители. Радостен е и фактът, че много такива българи, учещи в Германия, избират след завършването си да се завърнат в България, където да работят и да се реализират.

Кажете ни за интереса на бизнеса от двете страни, кои са ключовите сектори и кои са тези с потенциал за развитие?
Интересът от страна на германският бизнес по линия на инвестициите е предизвикван и иницииран от нас – наша е задачата да присъстваме максимално в съзнанието му и там да се позиционираме като надеждния партньор, предлагащ политическа и икономическа стабилност, квалифицирани кадри, ниски общи разходи за бизнес, добра и модерна инфраструктура и предимството на географската близост до неговите клиенти. Като ключови сектори бих определил автомобилната индустрия, машиностроенето, високотехнологичните производства, с потенциал за развитие е секторът на предприемачеството, който вече жъне своите успехи в Германия. От ключово значение за успешната реализация на немските инвестиции в България са квалифицираните кадри. Ето защо, мерките които България предприема по линия на българската образователна система, напредъкът по въвеждането на дуални програми за професионално обучение, са изключително адекватни и необходими.

Какви бъдещи инициативи планирате?
Има една конкретна генерална и висока цел, към която се стремя – да превърнем България в новия хъб на германските производства в Югоизточна Европа. Не само ще продължим проактивното търсене на инвеститори, но и ще разширяваме диапазона от нашите бази данни, с които директно контактуваме чрез нашия мейлинг. През м. октомври организираме посещение от 15 германски компании-производители на компоненти за ЖП-индустрията заедно с Асоциацията на ЖП индустрията на ФРГ с цел проучване възможностите за инвестиции. В процес на организация са и визити на заинтересовани германски инвеститори с цел избор на локации за техните производства, като сме отговорни за цялостната програма при представянето на страната ни. Междувременно стартирахме популяризирането на възможностите за бизнес с България сред германски специализирани браншови организации – в сферата на хранителната индустрия, машиностроенето, търговията, като планираме да свържем български бизнес организации с тези германски контрагенти с цел развиване на нови партньорства от полза за българския бизнес.

Вижте още: