Холсим (България) АД въвежда еко етикет за продуктите си, произведени с 35% по-ниски въглеродни емисииХолсим (България) АД e първата компания производител на цимент на българския пазар, която поставя специален етикет на своите зелени продукти, за да ги направи по-лесно разпознаваеми за клиентите, ориентирани към екологично и устойчиво строителство. Инициативата е част от глобалния ангажимент на Групата „ЛафаржХолсим“ за нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г., оповестен през есента на 2020 г.  

На този етап два от продуктите на „Холсим“ у нас ще носят зеления етикет: CEM II / B-LL 32.5 R и Цимент+ (32,5 R с химическа добавка). „Това е първа стъпка в поредица от еко-ориентирани инициативи, свързани с производството ни в България“, коментира Росен Папазов, Изпълнителен директор на „Холсим (България) АД. „Като световен лидер в индустрията със строителни материали „ЛафаржХолсим“ напредва уверено по пътя към нулеви нетни въглеродни емисии и все по-екологично ориентирани иновативни строителни решения. Доверявайки се на нашите еко продукти, клиентите ни се присъединяват към усилията ни за опазване на околната среда и осигуряване на зелено бъдеще за идните поколения“, допълва той.

​ЛафаржХолсим е лидер в сферата на зелените решения за строителството и една от компаниите, които оползотворяват най-много алтернативни горива и ресурси в света (общо над 50 милиона тона през 2020 г.). С амбицията си за достигане на нулеви въглеродни емисии до 2050-та година компанията планира през следващите десет години да удвои обема на влаганите алтернативни горива и материали и с това да допринесе съществено за кръговото строителство, което използва ефективно вторични материали и съхранява невъзобновяеми природни ресурси. Мисията за постигане на нулеви въглеродни емисии компанията ще реализира на всички етапи от производствения си цикъл – от проектирането до реализацията на продуктите.

Холсим (България) АД въвежда еко етикет за продуктите си, произведени с 35% по-ниски въглеродни емисии

Нулевите въглеродни емисии - ключът към устойчивото развитие

Като водеща компания на световния строителен пазар, „ЛафаржХолсим“ има голям ангажимент да трансформира начина, по който се строи днес. По пътя към превръщането си в компания с нулеви нетни въглеродни емисии, „ЛафаржХолсим“ предлага глобални решения за устойчиво, въглеродно-неутрално строителство. Със своя кръгов бизнес модел, компанията е световен лидер в оползотворяването на отпадъци в качеството на суровини и източник на енергия. Иновациите и дигитализацията са в основата на стратегията на „ЛафаржХолсим“, като повече от половината от научноизследователските и развойните проекти на групата са посветени на екологични решения. Към настоящия момент вече 1/3 от нетните продажби на Групата идват от „зелени“ решения за строителството.

Групата „ЛафаржХолсим“ има около 70 000 служители в над 70 държави по целия свят, които са отдадени на идеята за подобрение качеството на живот на хората чрез приноса на четирите бизнес сегмента: Цимент, Бетон, Инертни материали, Продукти и решения.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...