Отговорност, ценности и здравеПроизводителят на решения за свързаност R&M публикува своя нов доклад за устойчивост. Отчетени са добри резултати в годината на пандемията и малък брой случаи на COVID-19. Предоставени са данни за снижаване на въглеродния отпечатък от опаковки и транспорт
 
Ветцикон, април 2021 г. Reichle & De-Massari AG (R&M), глобално представеният разработчик и доставчик на кабелни системи за висококачествена мрежова инфраструктура, базиран във Ветцикон, Швейцария, води добросъвестни политики във всички сфери, показва новият Доклад за устойчиво развитие на компанията. Докладът за корпоративна социална и екологична отговорност (КСЕО), който се издава редовно вече повече от десет години, удостоверява изпълнението на етичните ангажименти на R&M в корпоративен, социален и екологичен план. Той служи като доказателство за почтеността и отговорността на R&M към партньорите и клиентите по целия свят.

Новият доклад за корпоративна социална и екологична отговорност предлага равносметка за последните две години. Пандемията от COVID-19 изиграва  специална роля през този период. „Горди сме, че успяхме да се справим с пандемичната криза, породена от COVID-19 през 2020 г., по такъв гъвкав и устойчив начин“, посочва главният изпълнителен директор на R&M Мишел Рива. В началния етап на пандемията в централата във Ветцикон се създава работна група. Тя е натоварена да осигури снабдяването с материали, както и възможността за производство и доставки. R&M успява да изпълни навреме и в пълен размер ангажиментите към своите клиенти по проекти в цял свят. Мишел Рива допълва: „Качеството на доставките е една от силните страни на R&M. Честните взаимоотношения с доставчиците и отличните връзки с логистичните партньори винаги са били част от нашата стратегия за устойчиво развитие.“
 
Официалните директиви стават основен приоритет
 
Всички 13 завода на R&M незабавно въведоха разпоредбите на местните власти. Бяха наложени стриктни хигиенни правила, а производствените процеси бяха приведени в съответствие с препоръките за безопасност. От март 2020 г. по-възрастните служители и представителите на рисковите групи работят от вкъщи. „Към днешна дата има само няколко изолирани случая на COVID-19 сред нашите 1250 служители по целия свят. Здравето и безопасността на персонала са нашият водещ приоритет“, посочва главният изпълнителен директор Мишел Рива.
 
Здравето е важен фокус в R&M много преди пандемията. В тази насока се прилагат различни програми, адаптирани към местните изисквания. В продължение на много години централата на R&M провежда редовни фитнес събития по темите за физическата активност, храненето и психичното здраве. През 2019 г. беше осъществена програма за здравен скрининг за целия персонал в завода на R&M в Индия. R&M Бразилия участва в национални програми като инициативата «Розов октомври» за жени с рак на гърдата – и това са само част от инициативите.
 
Образованието е фундамент на успеха

R&M отдава голямо значение на устойчивото образование. Осигурена е ефективна система от тренинги за служители и мениджъри. През разглеждания период 28% от служителите са участвали в практически обучения. Професионалното обучение в централата на R&M е застъпено в степен, надвишаваща средното ниво за Швейцария. В продължение на десетилетия се обучават стажанти в различни професии в съответствие със системата за дуално професионално образование, като техният брой е над средния. В България R&M обучава стажанти като част от държавен проект. Първите четирима от тях завършиха четиригодишния си стаж в София през есента на 2020 г. През лятото на 2019 г. отново в България R&M даде старт и на програма за обучение на млади инженери. В сайта на подразделението в Дубай R&M предлага възможности за студентски стажове.
 
„За R&M устойчивостта и корпоративната отговорност означават устойчив растеж“, посочва главният изпълнителен директор Мишел Рива. За това допринасят последните придобивания в САЩ и Китай. През 2020 г. в експлоатация е пуснат втори завод в Китай. „По този начин насърчаваме местното производство за съответните пазари и намаляваме глобалното движение на стоки“, допълва той.
 
С набор от свои собствени мерки R&M непрекъснато снижава своя въглероден отпечатък. Например от 2020 г. операторите на центрове за данни могат да поръчват някои оптични разпределители напълно сглобени предварително. Това намалява отпадъците от опаковки с 67% в сравнение с доставките на отделните части. А емисиите на CO2 при дистрибуцията на оптичните разпределители се снижават със 76%.
 
„Докладът за КСЕО показва, че R&M Group поддържа баланса между икономическите, екологичните и социалните перспективи в световен мащаб. Подходът за устойчивост ще изведе компанията в бъдещето“, убеден е главният изпълнителен директор Мишел Рива.
 
За повече информация разгледайте: https://www.rdm.com/company/about-rm/corporate-social-responsibility/


Отговорност, ценности и здраве

Вижте още: