ИДЕС избра новия си председател и членове на Управителен съвет

Илия Илиев поема управлението на професионалната организация на одиторите у нас.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) избра нов състав на управленски органи. Илия Илиев е новият председател на ИДЕС, избран с гласуване след провелото се Общо събрание през изминалата седмица. Новият Управителен съвет, както и членовете на отделните съвети поемат управлението на Института за следващите 4 години.


Илия Илиев е дипломиран експерт-счетоводител, член на ИДЕС от 1999 г. Бил е председател на регионалната организация на Института във Варна (за мандатите 2002 – 2004, 2014 – 2017). През изминалия 4-годишен мандат той заемаше поста на зам.-председател на УС, като е участвал в управлението на Института и в 3 предходни мандата (2004 – 2007 и 2017 – 2024). Той наследява поста от Бойко Костов, който е ръководил ИДЕС за общо 3 мандата (2011 – 2017 и 2020 – 2024).

„ИДЕС трябва да се управлява със знанията, опита и подкрепата на всички негови членове!“, споделя Илия Илиев след избора, като това е и едно от водещите послания, с които спечели доверието на колегите си.

Илия Илиев е завършил Икономическия университет – Варна, специалност „Счетоводство и контрол”, а по настоящем е съдружник и управител в „Приморска одиторска компания” ООД. В началото на професионалния си път е работил като главен счетоводител и преподавател по счетоводство и одит в Икономически университет – Варна (1995 – 2004) и ВСУ „Черноризец храбър“ (2004 – 2009).

Изборите в ИДЕС определиха и новия Управителен съвет на Института, в който влизат познати и уважавани лица в сферата на счетоводството и одита – Даниела Петкова, Валя Йорданова, Милена Рангелова, Снежана Башева, Пламен Донев, Деян Константинов, Георги Тренчев и Филип Ляпов.

Бяха избрани и новите членове на другите съвети в ИДЕС, като в това число са Контролен съвет, Дисциплинарен съвет, Съвет по професионалната етика и Съвет за контрол по качеството на одиторските услуги.

Вижте още: