Юбилейни годишнини отбелязва българската пивоварна общностБиреният бранш отговаря на предизвикателствата с инвестиции за 77 млн. лева

Форум за устойчиво развитие отбеляза юбилейни годишнини на пивоварната индустрия в страната. Събитието се проведе под мотото ,,Прозрачни-отговорни-устойчиви“ и е първата публична инициатива, посветена  на три значими за бранша юбилея - 140 години от създаването на пивоварната промишленост  в България, 65 години - пивоварна наука у нас и 30 години от основаването на Съюза на пивоварите в България (СПБ). Иновациите, икономическият, социален и екологичен принос на сектора, бяха водещите акценти на Форума, организиран от сдружението на пивоварите.

Основни участници в дискусията бяха председателят на СПБ – Владимир Иванов и изпълнителният директор на организацията - Ивана Радомирова,  генералните директори  на  пивоварните компании, експерти от научните среди и партньори на инициативите за социална отговорност. Всички те, заедно с модератора на събитието - Добрина Чешмеджиева, представиха актуални данни, различни гледни точки, работодателски практики и тенденции в  сектора. Професионалистите единодушно потвърдиха мнението, че въпреки негативите от  COVID пандемията, бирената индустрия продължава устойчивото си развитие. За своите инициативи Съюзът на пивоварите получи от Председателя на БСК Радосвет Радев специалната награда ИКАР на Стопанската камара.

По повод приноса на пивоварните предприятия в страната и предизвикателствата, които те преодоляват през последната година, Ивана Радомирова публично обяви: ,,Според последното европейско репутационно проучване от м. април тази година, българските пивовари са на първо място с най-висока репутация в страните от ЕС.  За тази впечатляваща оценка на бирения сектор у нас от най-съществено значение е икономическият и социален принос на пивоварните компании, отговорностите им като работодатели и производители, прозрачните и етични комуникации към консуматорите.“

За миналата година добавената стойност от производството и продажбите на бира в България се изчислява на 528 млн. лв., а общо приходите към бюджета са прибл. 332 млн. лева, от които акцизите са 75 млн. Инвестиционните проекти в пивоварните компании продължават, като за последните две години капиталовите инвестиции в бранша са 77 милиона лева..  Производството и продажбите на бира осигуряват работна заетост за близо 26 000 човека. От тях 8% са директно заетите в пивоварната промишленост, 32% в секторите на доставките и 60% в търговията, заведенията и туризма.

През 2020 г., по данни на Агенция „Митници“, биреният пазар в страната е 5 220 000 хектолитра. Към днешна дата в страната се произвеждат над 160 марки бира, като само през миналата година новите асортименти са над 25. Проучванията показват, че в България след бутилираните води бирата продължава да е най-предпочитаната напитка. През 2020 г.. честотата на консумация на пиво се запазва на нивата от 2019 г. 55% от българите пият бира поне веднъж седмично, а 65% - веднъж месечно, което е  индикация, че сънародниците ни са лоялни към бирената категория.

С отговорност към консуматорите са и проведените през последните две години 5 нови експериментални изследвания  за повишаване на полезните хранителни вещества на пивото. В ход е и изключително иновативната разработка, и вероятно единствена в Европа, за ДНК идентификация на метагенома с всички микроорганизми в бирата. Представените на Юбилейния форум на СПБ научни разработки от проф. Габриела Маринова и д-р Сергей Иванов са пример за устойчиво партньорство между бизнеса и българските учени в областта на пивоварната наука, която тази година бележи своята 65 годишнина.

Специален акцент на събитието беше активното участие на бирените компании в страната в глобалния дневен ред на индустрията. Днес един от най-актуалните ангажименти на общоевропейската организация на сектора - Пивоварите на Европа, е фокусиран върху екологичната устойчивост и кръговата икономика. Съюзът на пивоварите се присъедини към ангажимента на европейските си колеги и вече активира Зелена бирена академия с много интересни, полезни и с директен еко принос инициативи.

На сайта www.pivovari.com е налице онлайн, ,,еко библиотека“ и интерактивен зелен калкулатор. Д-р Марина Стефанова – преподавател в СУ ,,Св. Климент Охридски“ и съавтор на проекта, демонстрира как с калкулатора се изчислява редуцирането на въглеродния отпечатък на бирата при разделното събиране на отпадъци от опаковки.  По този начин всеки потребител може да види резултата от грижата си за околната среда. Така например, ако разделно събере и предаде за рециклиране 10 бр. бирени кенчета ще се спестят 1.6 кг. СО2, а за  разделно събрани 10 стъклени бутилки – СО2 отпечатъкът ще се намали с 1.2 кг.

Представените на форума инициативи на пивоварния бранш на практика очертаха цялостния облик на индустрията и отчетоха напредъка в нейното устойчиво развитие през последните 3 години. Тазгодишната юбилейна програма на бранша предвижда още редица събития. Очакванията са здравната обстановка да позволи през октомври у нас да дойдат представители на Пивоварите на Европа и всички национални бирени асоциации от ЕС. Срещата ще е добър повод, макар и за 2 дни, София да се превърне в Европейската столица на бирата, а експертите да очертаят актуалните мерки и тенденции в устойчивото възстановяване на сектора.

Юбилейни годишнини отбелязва българската пивоварна общност

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...